;-image-src-for-social-new-;
Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

HASIČSKÁ SÚŤAŽ - VÝSLEDKY

 

 

     Dňa 25.7.2015 sa uskutočnil na ihrisku v Dubkovej 18. ročník hasičskej súťaže "O pohár starostu obce Lazy pod Makytou", ktorý zorganizovali príslušníci DHZ Dubková.

     Na tomto mieste Vám prinášame výsledky: 


 

PRIESTRANSTVO PRED KULTÚRNYM DOMOM DOKONČENÉ

 

     Aj keď čiastočne upravené priestranstvo pred Kultúrnym domom v našej obci už užívame dlhšie, práve v týchto dňoch bolo definitívne dokončené a prešlo aj kontrolou Poľnohospodárskej platobnej agentúry, ktorá zabezpečuje spolufinancovanie tejto úpravy verejného priestranstva z Programu rozvoja vidieka.

 

 

     Táto úprava, ktorá vytvorila skutočné centrum obce a je navrhnutá tak, aby umožnila jeho využitie popri bežnej oddychovej funkcii aj pri rôznych akciách ako stavanie mája, Gulášmajster, pálenie vatry a pod.

     Veríme, že tento priestor budete využívať a zároveň aj chrániť pred poškodzovaním.

  


 

HLASOVALI SME ZA OPRAVU ŠATNÍ NA IHRISKU

 

     Naši futbalisti požiadali o grant z grantovej výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne "Futbal to je hra". Z požadovaného grantu by chceli opraviť a zmodernizovať šatne na futbalovom ihrisku, ktoré v súčasnosti využívajú družstva žiakov a prípravky a od novej sezóny pravdepodobne aj muži.

     Podporené budú tie projekty, ktoré dostali vo verejnom hlasovaní  do 30.6.2015  najviac hlasov.

    Náš projekt sa predbežne umiestnil celkovo na 14. mieste s celkovým počtom hlasov 2952 hlasov (viac ako dvakrát toľko, koľko máme obyvateľov)  a je teda veľká šanca, že požadovanú dotáciu dostaneme.

     Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili a hlavne organizátorovi hlasovania p. Ivanovi Gabrišovi.

 

  


 

POŠKODENÉ POPOLNICE

 

     Kontrolou popolníc v obci bolo zistené, že väčšie množstvo popolníc je poškodených pretlačením boku popolnice. Ako príčina bolo zistené, že v prípade, že obsah popolnice pri jej vyprázdňovaní nevypadne samovoľne do násypníka zberového vozidla, obsluha viackrát popolnicu priklopí do konečnej polohy zdvíhacieho zariadenia  a pri tomto pohybe dochádza k jej poškodeniu.

 

    

        Aby sme zabránili poškodzovaniu popolníc je potrebné odpad do popolnice podľa možností vkladať tak, aby tento po jej prevrátení samovoľne vypadol, teda napríklad nevtláčať do popolnice nezložené kartónové krabice a pod.

     Ďalším dôvodom je to, že mnohí občania do popolníc vkladajú odpad, ktorý nie je komunálnym odpadom a teda do popolníc nepartí, napr. biologicky rozložiteľný odpad (napr. tráva, konáre), zeminu, skaly a drobný stavebný odpad. V prípade, že obsluha zberového vozidla zistí v popolnici takýto odpad, popolnicu Vám nevyprázdni.

     Biologicky rozložiteľný odpad je povinný každý občan spracovať vo vlastnom kompostéri (skoro každý má niekde v rohu záhrady "hnojisko", ak nie - nie je ťažké z pár dosiek nejaký urobiť). Vhodný drobný stavebný odpad (do 1m3) môžete použiť na spevnenie niektorej lesnej cesty a pod.

    


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2014

 

Počet obyvateľov v našej obci v roku 2014:

 

Počet obyvateľov v 1.1.2014:   1288                               ženy: 640     muži: 648

          z toho  Lazyp/M         :      782                               ženy: 380     muži: 402

                      Dubková:       :      506                               ženy: 260      muži: 246

V roku 2014:

narodené deti :                         6

prihlásení na trvalý pobyt:      10

odhlásení z trvalého pobytu:  25

úmrtie:                                    22

 

Počet obyvateľov k 31.12.2014:  1257                              ženy: 631   muži: 626

               z toho  Lazyp/M   :      761                                  ženy: 373     muži: 388

                      Dubková:       :      496                                 ženy: 258      muži: 238

 v roku 2014 bol teda úbytok 31 obyvateľov!   ( 9 žien a 22 mužov).

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2015

      Na rok 2015 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

január                              Stolnotenisový  a šachový turnaj   

 23.1.2015                          Obecný  bál    

 7.2 2015                          Fašiangový sprievod

 30.4.2015                         Stavanie mája 

 10.5.2015                         Deň matiek             

 máj   2015                        Duchajovej   jablonka  

 5.7.2015                            Cyril a Metod, Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke

 25.7.2015                          Hasičská súťaž Dubková

 29.8.2015                         Oslavy SNP                      

 12.9 2015                         Gulášmajster 

 11.10. 2015                      Deň dôchodcov  

 29.11 2015                       Kýčerského spievanky

 5.12.2015                         Mikuláš s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

Geoportál Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

Postupne budeme do mapového portálu dodávať ďalšie údaje.

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

ROZHODNUTIE FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR K POPLATKU ZA ODPADY

 Zverejňujeme jedno z rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR o odvolaní proti Rozhodnutiu Obce Lazy pod Makytou, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z uvedeného vyplýva, že Obec Lazy pod Makytou postupuje pri vyrubovaní tohto poplatku podľa zákona. 


 

dnes je: 3.8.2015

meniny má: Jerguš

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

1082341

2.8.2015
Úvodná stránka