Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

Prajeme príjemné dovolenkové obdobieVytlačiť
 

Pracovníci Obecného úradu v Lazoch pod Makytou prajú všetkým obyvateľom a priateľom obce  príjemnú dovolenku. 


 

Zverejnené 20.7.2016
Aktualizované: 10.8.2016 Vyprší o 7 dní.


 

POZÝVAME VÁS NA OSLAVY SNP

 

pri príležitosti 72. výročia SNP a vypálenia osady Mladoňov

 dňa 28.8.2016 (nedeľa) o 17.00 hod. 

sa pri pamätníku obetiam SNP v Mladoňove uskutoční

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV

 

                   

Po slávnostnom akte kladenia vencov bude pre účastníkov a návštevníkov pietneho aktu pripravené posedenie pri táboráku spojené s opekaním a hudbou 

                                                       


 

GULÁŠMAJSTER NEBUDE?

 


 

     Usporiadatelia pravidelnej akcie Gulášmajster oznámili, že tento rok už túto akciu organizovať nebudú. Obecný úrad v snahe zachovať túto akciu oslovil s návrhom na prevzatie usporiadania Gulášmajstra prakticky všetky zložky v obci - hasičov, futbalistov i dôchodcov, ale žiadna zo zložiek o usporiadanie akcie neprejavila záujem. Ďalej boli s ponukou oslovení aj prevádzkovatelia hotela Javorník a Wellness hotela Čertov, avšak ani títo o usporiadanie akcie záujem neprejavili. A tak to v súčasnosti vyzerá tak, že akcia nebude. 

     Ak by sa napokon našiel niekto, kto by mal o usporiadanie akcie záujem, je potrebné sa ohlásiť na obecnom úrade. Inak akcia nebude určite. 

  


 

Článok Chatárskeho výboru Čertov v Púchovských novinách

     Prinášame Vám článok Chartárskeho výboru Čertov, ktorý bude uverejnený aj v Púchovských novinách 23.8.2016: 

 

Čertovskí chatári neprehliadnite !

Približne pred dvoma rokmi bolo zvolané zhromaždenie členov voľného-neregistrovaného združenia chatárov Čertova , na ktorom bol zvolený nový chatársky výbor . Jeho hlavným poslaním je komunikovať so samosprávou obce Lazy pod Makytou a inými dotknutými úradmi štátnej správy a presadzovať riešenia množstva požiadaviek chatárov a  podnikateľov v tejto miestnej časti obce.

V posledných rokoch podnikatelia v tomto rekreačnom stredisku , minimálne celoslovenského významu , masívne investovali do rozvoja a obnovy svojich prevádzok, rozšírenia a skvalitnenia škály služieb , čím úrovňou rádovo predstihli dlhodobo stagnujúcu a zanedbanú infraštruktúru.

Zo spomínanej škály požiadaviek výbor identifikoval dve strategické , ktoré v aktívnej a konštruktívnej spolupráci so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva síce pomaly , ale nadobúdajú reálne kontúry návrhov riešenia a sú stručne popísane v ďalšom.

Zber zmesového komunálneho odpadu v časti Lamže.

Všetci si spomíname na veľkoobjemový kontajner pod malým vlekom , ktorý nakoniec obec oprávnene stiahla pre permanentný neporiadok a zneužívanie niektorými z chatárov na odkladanie odpadov ktoré s tzv. zmesovým komunálnym odpadom (ZKO) nemajú nič spoločné.

Riešenie ku ktorému sme dospeli predstavuje vytvorenie zberného miesta za cestou oproti hotelu Javorník , ktoré bude pod dohľadom kamerového systému hotela a bude pozostávať pre začiatok z dvoch 1100 litrových odklopných kuka nádob a dvoch kontajnerov na separovaný zber skla a plastov. Počet kuka nádob (cena jednej novej je cca 330EUR) sa postupne zvýši podľa reálnej potreby na cca 5-6 kusov. Treba však povedať aj druhú vec , že sme sa korektne dohodli na podmienke , že ak si to spoločne neustrážime a dovolíme niektorým nespratníkom opäť zneužívať toto zberné miesto na odkladanie odpadov , ktoré nepatria do ZKO - obec túto skládku zruší .

V čase vydania článku už bude toto zberné miesto reálne fungovať a dúfam , že bude slúžiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán....a neváhajte na nespratníkov ukázať menovite prstom a verejne ich aj cez tlač či web stránku obce pranierovať....kamerový systém hotela má vysokú rozlišovaciu schopnosť , takže verím že záznamy nebude potrebné prehrávať na riešenie priestupkov v oblasti OŽP.

 

 

Cesta k vlekom v časti  Lamže

Rekonštrukciu časti cesty od autobusovej zastávky po križovatku na polesie financovala súkromná firma ...ďalší úsek tejto miestnej komunikácie po parkovisko pod vlekmi je v zlom stave a udržovaný sporadicky návozmi kamennej drviny rôznej štruktúry, ktorú ťažké mechanizmy firiem ťažiacich drevo  neskutočne a permanentne devastujú.....

Na obecnom zastupiteľstve 30.06.2016 sme konštatovali , že tento úsek cesty je najhoršou komunikáciou v obci a nezodpovedá úrovni strediska cestovného ruchu a úrovni služieb , ktoré poskytujú podnikatelia a ktoré si zaslúžia trvalí a prechodní obyvatelia či návštevníci prevádzok v tejto časti obce. Dohodli sme sa , že v budúcoročnom rozpočte (na rok 2017) obec vyčlení na rekonštrukciu cesty v dĺžke cca 430 bm od križovatky na polesie po začiatok parkoviska v šírkovom profile cca 3bm časť prostriedkov , ale očakávame , že prostriedkami prispejú aj dotknutí podnikatelia napríklad podľa miery vyťažovania komunikácie a nejakou formou a symbolickou čiastkou aj chatári a trvalí obyvatelia tejto časti obce.... Tento zámer vychádza opäť z toho , že  ako minoritní akcionári , či investori budeme zároveň ako spolumajitelia aktívnejšie dohliadať na to ako kto cestu využíva , či zneužíva.

O ďalších krokoch a postupe riešenia Vás budeme informovať cez Púchovské noviny a prostredníctvom oficiálnej web stránky obce www.lazypodmakytou.sk

Ing.Pavel Melišík

Predseda chatárskeho výboru

 

Naše upresnenie k článku: 

Ku kontajnerom: Cena jedného kontajnera bola síce "len" 258 €, ale aj to je pre nás významná suma, ktorá sa musí zaplatiť z poplatkov za odpad. Pokiaľ sa však budú využívať rozumne a nebudú stačiť tak dokúpime ďalšie. Pokiaľ nie, tak dáme inde aj tieto. 

K ceste v Lamžoch: Obec plánuje v roku 2017 rekonštruovať v Lamžoch cestu po hotel Javorník, teda celkom 190 m o priemernej šírke 5 m, pokiaľ sa chatári poskladajú na túto cestu vlastnými finančnými prostriedkami, zrekonštruujeme o to viac. Zároveň veríme, že týmto opatrením prebudíme v chatároch pocit spoluvlastníctva  k ceste a  zvýšime úroveň jej ochrany proti jej poškodzovaniu. 

  


 

HASIČSKÁ SÚŤAŽ - VÝSLEDKY

 

 

     Dňa 30.7.2016 sa uskutočnil na ihrisku v Dubkovej 19. ročník hasičskej súťaže "O pohár starostu obce Lazy pod Makytou", ktorý zorganizovali príslušníci DHZ Dubková.

     Na tomto mieste Vám prinášame výsledky:

  


 

PRI POŠTE SI UŽ MÔŽETE NABRAŤ VODU

 

     Výtokový stojan na vodu pre verejnosť pri pošte je už vymenený a každý si tu teda môže zasa nabrať vodu. Starý stojan doslúžil a bolo preto nutné kúpiť nový, preto to trvalo trochu dlhšie. Navyše treba uviesť, že to nie je lacná záležitosť, preto veríme, že tento nový tu zasa vydrží dlhšiu dobu.

     Za všetko treba poďakovať Jánovi Valáškovi, ktorý stojan vymenil a hlavne obyvateľom domov pri pošte, ktorí sú majiteľmi súkromného vodovodu, na ktorý je výtokový stojan napojený a montáž stojana na ich potrubie umožnili. 

     Na záver treba uviesť, že voda nie je prevádzkovaná podľa právnych predpisov pre pitnú vodu, jej kvalita nie je kontrolovaná a teda sa oficiálne jedná len o úžitkovú vodu a jej pitie je len na vlastnú zodpovednosť.

 


 


 

MULČOVACIE ZARIADENIE K NOVÉMU TRAKTORU

 

     Uchádzačov o zamestnanie, ktorí pracujú v rámci aktivačných prác v obci je stále menej, čo pociťujeme najviac práve v tomto období, keď treba kosiť prerastenú trávu. Pretože nemáme dostatok ľudí ani na kosenie plôch v centre obce bolo zrejmé, že kosenie okolo ciesť buď nebude vôbec (čo by však ohrozovalo bezpečnosť jednak chodcov, ale aj vodičov), alebo budeme riešiť tento problém inak ako doteraz.

     Preto sa obec rozhodla zakúpiť mulčovacie zariadenie, ako prídavné zariadenie k novému traktoru, ktoré dokáže zmulčovať trávu a kríky do hrúbky 5 cm okolo ciest, ale i na plochách, ktoré sme doteraz vykášali ručne krovinorezmi.

     V tomto týždni objednané mulčovacie zariadenie, ktoré bolo obstarané procesom verejného obstarávania za sumu 9.899 €  bolo dodané a dané do prevádzky.

  

      Veríme, že toto zariadenie nám bude slúžiť dlhú dobu a že k spokojnosti nahradí z veľkej časti manuálnu prácu a prispeje k bezpečnosti chodcov, hlavne detí, ale ochráni i vodičov pred zrážkou so zverou schovanou vo vysokej tráve pri ceste. 

  


 

Nové vrstvy na Geoportále Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

V týchto dňoch boli sprístupnené ďalšie dve vrstvy:

- kultúrne,  prírodné a historické zaujímavosti - po kliknutí na ikonku na mape tam,  kde sa táto nachádza - sú tu nasledovné miesta: kultúrny dom, kino- dom histórie, rím. - kat. kostol, evanjelický kostol, infocentrum a galéria Kohútka, pamätník obetí SNP Mladoňov, náučný chodník k vypáleniu Mladoňova, hrob Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätná doska Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätník Želmíry Duchajovej - Švehlovej, pamätná tabuľa oberiam 1. svet. vojny a osvetová beseda Dubková.

- inštitúcie vybavenosť, obchody a služby - v tejto vrstve sú pre turistov uvedené ikony hotelových zariadení v našej obci - Wellness a spa hotel Čertov, hotel František, hotel Javorník, chata Čertov 2, chata Alpina a horský rezort Jasoň

Na ďalšom dopĺňaní portálu pracujeme. 

 

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

UPOZORNENIE OBVODNÉHO POZEMKOVÉHO ÚRADU KU KOSENIU TRÁVNATÝCH PLÔCH

 

 

 


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

NOVÁ ZUBNÁ POHOTOVOSŤ V PÚCHOVE

 

Od 1.4.2016 zabezpečuje zubnú pohotovosť pre občanov zo spádovej oblasti Púchov, Považská Bystrica a Ilava spoločnosť 3X-DENT s.r.o. Nová centralizovaná ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov(Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov) na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313. 

 

  


 

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU VÝROBKOV Z PEKÁRNE LYSÁ p/M

 

  


 

ÚPRAVA HRANÍC CHKO

     Na základe žiadostí viacerých občanov naša obec požiadala o úpravu hraníc Chránenej krajinnej oblasti Kysuce tak, aby chránené územie bolo až od Pytlovca, čo by podstatne uľahčilo život väčšine našich obyvateľov, ktorí v súčasnosti majú nehnteľnosti v tomto chránenom území. Zverejňujeme týmto stanovisko Štátnej ochrany prírody vypracované na základe podkladov z CHKO Kysuce k tejto žiadosti, ktoré v týchto dňoch odobrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR: 

    Samozrejme s týmto stanoviskom nesúhlasime, ale nezostáva nám nič iné, len ho rešpektovať. Dáva nám však obraz o tom, ako pracujú naše štátne orgány. 

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2016

      Na rok 2016 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

22.01.2016                      Obecný bál 

06.02.2016                      Fašiangový sprievod                                     

 30.04.2016                    Stavanie mája         

 08.05.2016                     Deň matiek              

 Máj 2016                        Duchajovej jablonka    

 05.07.2016                    Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke      

 30.07.2016                    Hasičská súťaž Dubková   

 29.08.2016                    Oslavy SNP         

 10.09.2016                    Gulášmajster       

 22.10.2016                    Deň dôchodcov     

 09.12.2016                    Mikulášska zabíjačka 

 18.12.2016                    Vianočná akadémia  

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

dnes je: 24.8.2016

meniny má: Bartolomej

Vývoz TDO v v auguste 2016

V mesiaci august 2016
sa bude vyvážať tuhý domový odpad v dňoch 9.8 a 10.8.2016 a 30.8. a 31.8.2016
Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme.

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Označenie stavieb súpisnými číslami

Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

Pohreb Miroslav Svorčík

Dňa 18.8.2016 zomrel náš spoluobčan z Dubkovej Miroslav Svorčík vo veku 54 rokov.

Pohreb zomretého bude v útorok 23.8.2016 o 16, hod na cintoríne v Dubkovej.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

Úvodná stránka