Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

 

     Pozývame Vás na II. ročník podujatia

 

DUCHAJOVEJ JABLONKA

 

 

 
 


 

ČISTILI SME SI NAŠU OBEC

 

     Dňa 16.5.2015 sa asi 30 dobrovoľníkov zapojilo do čistenia obce, hlavne Bielej vody od odpadkov. Počas tejto akcie vyzbierali celkom 103 vriec odpadkov, ktorými bol zaplnený celý jeden veľkoobjemový kontajner na odpad.

     Všetkým, ktorí prejavili svoj vzťah k našej obci a  zapojili sa do jej čistenia  a skrášľovania patrí naša vďaka.

 

 

  


 

PROTIPOŽIARNE KONTROLY

 

          Oznamujeme občanom, chatárom a všetkým vlastníkom stavieb v našej obci, že v nasledujúcom období sa budú vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky vo všetkých rodinných domoch, chatách a ostatných stavbách v obci.

         Kontrolu budú vykonávať členovia hasičského zboru v Dubkovej a títo budú mať pri sebe poverenie na vykonanie kontroly od starostu obce.

  

   Podľa zákona je každý vlastník stavby povinný umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky.

 

               

     


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2014

 

Počet obyvateľov v našej obci v roku 2014:

 

Počet obyvateľov v 1.1.2014:   1288                               ženy: 640     muži: 648

          z toho  Lazyp/M         :      782                               ženy: 380     muži: 402

                      Dubková:       :      506                               ženy: 260      muži: 246

V roku 2014:

narodené deti :                         6

prihlásení na trvalý pobyt:      10

odhlásení z trvalého pobytu:  25

úmrtie:                                    22

 

Počet obyvateľov k 31.12.2014:  1257                              ženy: 631   muži: 626

               z toho  Lazyp/M   :      761                                  ženy: 373     muži: 388

                      Dubková:       :      496                                 ženy: 258      muži: 238

 v roku 2014 bol teda úbytok 31 obyvateľov!   ( 9 žien a 22 mužov).

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2015

      Na rok 2015 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

január                              Stolnotenisový  a šachový turnaj   

 23.1.2015                          Obecný  bál    

 7.2 2015                          Fašiangový sprievod

 30.4.2015                         Stavanie mája 

 10.5.2015                         Deň matiek             

 máj   2015                        Duchajovej   jablonka  

 5.7.2015                            Cyril a Metod, Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke

 25.7.2015                          Hasičská súťaž Dubková

 29.8.2015                         Oslavy SNP                      

 12.9 2015                         Gulášmajster 

 11.10. 2015                      Deň dôchodcov  

 29.11 2015                       Kýčerského spievanky

 5.12.2015                         Mikuláš s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

Geoportál Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

Postupne budeme do mapového portálu dodávať ďalšie údaje.

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

ROZHODNUTIE FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR K POPLATKU ZA ODPADY

 Zverejňujeme jedno z rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR o odvolaní proti Rozhodnutiu Obce Lazy pod Makytou, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z uvedeného vyplýva, že Obec Lazy pod Makytou postupuje pri vyrubovaní tohto poplatku podľa zákona. 


 

dnes je: 25.5.2015

meniny má: Urban

Vývoz separovaného odpadu (plastov)

Vývoz separovaného odpadu v našej obci v máji bude 28.5. a 29.5.2015 . Prosíme zaviazané vrecia vyložiť pred brány. Ďakujem. Zvážame všetok vyseparovaný odpad nie len plasty (aj sklo, papier, kartón, elektro, polystyrén a pod. ale musí byt vo vreci zvlášť.).

Vývoz TDO

V mesiaci máj 2015 sa bude vyvážať tuhý domový odpad v dňoch 26. a 27.mája 2015. Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme.

Pohreb Anton Juršták

Emília Jurštáková s hlbokým zármutkom oznamuje, že zomrel jej manžel, otec a starý otec Anton Juršták vo veku 71 rokov.
Spievanie bude v útorok o 17.15 hod v zborovej sieni,pohreb zomretého bude v stredu o 16.30 v dome smútku a o 17 hod. v evanjelickom kostole
V Lazoch pod Makytou

.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

1005738

25.5.2015
Úvodná stránka