Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ NA PAVLA KOKEŠA - KÝČERSKÉHO

 

POZÝVAME VÁS:

  


 

USKUTOČNILO SA STRETNUTIE DÔCHODCOV, PRIŠLA AJ BOŽANKA

 

Dňa 18.10.2015 sme sa už tradične stretli s dôchodcami.

 

 

Po oficiálnom programe dôchodcov zabavila speváčka známa z TV Šláger  BOŽANKA

Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii

  


 

OCENILI SME ZASLÚŽILÝCH OBČANOV

 

 

Súčasťou osláv Dňa dôchodcov bolo aj odovzdanie cien zaslúžilým občanom:

cena obce bola udelená:

1. Mgr. Jánovi Mišúnovi -

ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS V OBLASTI  KULTÚNO-SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI  LAZY POD MAKYTOU

Mgr. Ján Mišún ako náš teraz už bývalý občan prežil v našej obci ako učiteľ kus života. V našej obci za vždy aktívne zapájal do kultúrno-spoločenského života a ešte i teraz už ako občan Mestečka, je ešte stále predsedom Zboru pre občianske záležitosti v našej obci. Je vždy pripravený pomôcť pri organizácii akejkoľvek spoločenskej i kultúrnej akcii obce. Svoj hlboký vzťah k našej obci prejavil aj ako autor prvej monografie o našej obci.

2. Pavlovi Bajzovi -

ZA DLHOROČNÚ OBETAVÚ PRÁCU A PRÍNOS PRE HOSPODÁRSKY A KULTÚRNY ROZVOJ OBCE LAZY POD MAKYTOU

 

Pavel Bajza sa vždy angažoval vo verejno-prospešných činnostiach v prospech našej obce, či už ako dobrovoľník, alebo i ako funkcionár obce. Skutočne pozoruhodné je to, že ako poslanec pracoval v obecnom zastupiteľstve nepretržite celých 25 rokov, viackrát robil zástupcu starostu a tohto i reálne zastupoval. Veríme, že v prípade lepšieho zdravotného stavu by bol poslancom ešte i teraz. Stále je však pripravený v prípade potreby pomôcť jednotlivým spoluobčanom i obci.

cena starostu obce bola udelená:

Jozefovi Dlobíkovi -

ZA ZÁSLUŽNÚ ČINNOSŤ V PROSPECH OBCE NA ÚSEKU ŠPORTOVĚHO ŽIVOTA V OBCI  LAZY POD MAKYTOU

Jozef Dlobík ako hospodár futbalového oddielu TJ Lazy p/M sa dobovoľne bez nároku na odmenu stará o športový areál v Dubkovej, ktorý je v majetku obce Lazy pod Makytou. Taktiež sa stará aj o vybavenie a zabezpečenie športovcov praním dresov a ďalšími prácami. Sú to hodiny a hodiny, ktoré takto trávi vo futbalovom areáli. Činnosť futbalistov bez práce Jozefa Dlobíka si nevieme  predstaviť.

  


 

MLADOŇOVSKÁ TRAGÉDIA SÚČASŤOU EXPOZÍCIE V LAČNOVE

 

     Dňa 8.8.2015 bola v obci Lačnov otvorená expozícia vypálenej osady Vařákovy paseky, ktorá bola podobne ako náš Mladoňov vypálená koncom 2. svetovej vojny 2.5.1945. Na pamäť tejto tragickej udalosti bola v Lačnove vybudovaná nová expozícia a keďže Vařákovy paseky neboli po vojne obnovené, bola zrekonštruovaná celá jedna vypálená usadlosť.

     Pri budovaní tejto expozície, ktorá bola spolufinancovaná z programu cezhraničnej spolupráce mikroregiónu Bílé Karpaty ako cezhraničný partner vystupovala naša obec, ktorej osada Mladoňov mala podobný osud. Preto veľká časť expozície v Lačnove je venovaná aj našej obci a hlavne udalostiam Mladoňovskej tragédie.

     Treba uviesť, že súčasťou tohto projektu boli aj návštevy žiakov základnej školy v partnerských obciach - žiaci z Lačnova boli na návšteve u nás a naši žiaci navštívili Lačnov.

     Je to ďalší počin, ktorým sa naša obec a jej história dostáva do povedomia širokej verejnosti aj v zahraničí.

      Vzhľadom k úspešnosti tohto projektu už teraz počítame s tým, že v novom programovom období pripravíme na túto tému spoločne ďalšie projekty.

     Fotografie z otvorenia expozície si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  


 

POŠKODENÉ POPOLNICE

 

     Kontrolou popolníc v obci bolo zistené, že väčšie množstvo popolníc je poškodených pretlačením boku popolnice. Ako príčina bolo zistené, že v prípade, že obsah popolnice pri jej vyprázdňovaní nevypadne samovoľne do násypníka zberového vozidla, obsluha viackrát popolnicu priklopí do konečnej polohy zdvíhacieho zariadenia  a pri tomto pohybe dochádza k jej poškodeniu.

 

    

        Aby sme zabránili poškodzovaniu popolníc je potrebné odpad do popolnice podľa možností vkladať tak, aby tento po jej prevrátení samovoľne vypadol, teda napríklad nevtláčať do popolnice nezložené kartónové krabice a pod.

     Ďalším dôvodom je to, že mnohí občania do popolníc vkladajú odpad, ktorý nie je komunálnym odpadom a teda do popolníc nepartí, napr. biologicky rozložiteľný odpad (napr. tráva, konáre), zeminu, skaly a drobný stavebný odpad. V prípade, že obsluha zberového vozidla zistí v popolnici takýto odpad, popolnicu Vám nevyprázdni.

     Biologicky rozložiteľný odpad je povinný každý občan spracovať vo vlastnom kompostéri (skoro každý má niekde v rohu záhrady "hnojisko", ak nie - nie je ťažké z pár dosiek nejaký urobiť). Vhodný drobný stavebný odpad (do 1m3) môžete použiť na spevnenie niektorej lesnej cesty a pod.

    


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2014

 

Počet obyvateľov v našej obci v roku 2014:

 

Počet obyvateľov v 1.1.2014:   1288                               ženy: 640     muži: 648

          z toho  Lazyp/M         :      782                               ženy: 380     muži: 402

                      Dubková:       :      506                               ženy: 260      muži: 246

V roku 2014:

narodené deti :                         6

prihlásení na trvalý pobyt:      10

odhlásení z trvalého pobytu:  25

úmrtie:                                    22

 

Počet obyvateľov k 31.12.2014:  1257                              ženy: 631   muži: 626

               z toho  Lazyp/M   :      761                                  ženy: 373     muži: 388

                      Dubková:       :      496                                 ženy: 258      muži: 238

 v roku 2014 bol teda úbytok 31 obyvateľov!   ( 9 žien a 22 mužov).

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2015

      Na rok 2015 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

január                              Stolnotenisový  a šachový turnaj   

 23.1.2015                          Obecný  bál    

 7.2 2015                          Fašiangový sprievod

 30.4.2015                         Stavanie mája 

 10.5.2015                         Deň matiek             

 máj   2015                        Duchajovej   jablonka  

 5.7.2015                            Cyril a Metod, Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke

 25.7.2015                          Hasičská súťaž Dubková

 29.8.2015                         Oslavy SNP                      

 12.9 2015                         Gulášmajster 

 11.10. 2015                      Deň dôchodcov  

 29.11 2015                       Kýčerského spievanky

 5.12.2015                         Mikuláš s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

Geoportál Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

Postupne budeme do mapového portálu dodávať ďalšie údaje.

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

ROZHODNUTIE FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR K POPLATKU ZA ODPADY

 Zverejňujeme jedno z rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR o odvolaní proti Rozhodnutiu Obce Lazy pod Makytou, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z uvedeného vyplýva, že Obec Lazy pod Makytou postupuje pri vyrubovaní tohto poplatku podľa zákona. 


 

dnes je: 27.11.2015

meniny má: Milan

Stavebné parcely

Vlastník pozemkov v Dolnej Dubkovej, vhodných ako stavebné parcely pre stavbu rodinného domu prejavil záujem o ich odpredaj. Záujemcom podá bližšie informácie starosta obce.

Vývoz TDO v decembri

V mesiaci
december 2015 sa bude vyvážať tuhý domový odpad v dňoch 21. 12 a 22.12. 2015 .Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

1274185

27.11.2015
Úvodná stránka