Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

Zmena poskytovateľa káblovej televízie a podpis nových zmlúv

Vážení obyvatelia,

od 1. januára 2019 prevezme prevádzku a poskytovanie káblovej televízie v Lazoch pod Makytou spoločnosť Slovanet. Pretože doterajšie zmluvy končia, je potrebné uzatvoriť novú zmluvu. Podrobné informácie a možnosti nájdete na internetovej stránke www.slovanet.sk/oznam/lazy a na vývesnej tabuli Obecného úradu Lazy pod Makytou.

  


 

OBECNÝ ÚRAD JE V REKONŠTRUKCII. ČINNOSŤ ÚRADU JE OBMEDZENÁ!

     Vzhľadom na vykonávané rekonštrukčné práce na budove obecného úradu je obmedzená činnosť úradu až do odvolania (dokončenia prác). V súčasnosti nie je možné telefonovať na pevnú linku a obmedzené je aj spojenie e-mailom. 

     Veríme že tieto objektívne príčiny pochopíte a že odkladné záležitosti si odložíte na dobu riadnej činnosti po ukončení prác. 

      O priebehu prác a vybavovaní stránok na úrade Vás budeme informovať. 


 

 

 OP KŽP.jpg    flaga_UE-unia_europejska_EFRR_z_prawej_SK-small.jpg     logo_SIEA.jpg      SR.jpg                                                

 

 

Obec Lazy pod Makytou na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z operačného programu „Kvalita životného prostredia“ s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Bratislava realizuje projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad v obci Lazy pod Makytou“ ktorého cieľom je zníženie spotreby energie a s tým spojená produkcia emisií pri prevádzke budovy obecného úradu. V rámci projektu bude realizované zateplenie budovy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia vykurovania a ďalšie opatrenia za účelom naplnenia cieľov projektu. Celková suma NFP je vo výške max. 104.514,37 €, spoluúčasť Obce Lazy pod Makytou je vo výške min. 5.500,76 €.  

 

DSC_1220.JPG 


 

UPOZORNENIE OBVODNÉHO POZEMKOVÉHO ÚRADU KU KOSENIU TRÁVNATÝCH PLÔCH

00000001.JPG

00000002.JPG 

 


 

KOĽKO BUDEME PLATIŤ ZA ODPADY PODĽA PRIPRAVOVANÉHO ZÁKONA

Poplatky za skládkovanie odpadov

Keď obec, či firma odovzdá na skládke odpadov odpad, zaplatí jej za zneškodnenie odpadov. Táto cena sa skladá z dvoch častí:

Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk

Poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok je daný zákonom 17/2004.

Základná cena prevádzkovateľa skládky sa na Slovensku pohybuje v priemere od 25 – 30 € za tonu a bez DPH. K tejto cene sa pripočítava ten zákonný poplatok. Jeho cenové rozpätie je od 0,33 € za tonu až po vyše 60 € za tonu. Závisí to od odpadu, ktorý sa skládkuje.

Tie najlacnejšie sú inertné odpady. Za ostatné odpady firmy platia najčastejšie cca. 6,64 €/t a obce najčastejšie cca 4,98 €/t. Za nebezpečné odpady sa platí minimálne 33,19 €/t, no za niektoré aj 60 €/t.

Do roku 2016 sme mali v tomto zákone taxatívne vymenované výšky týchto poplatkov. A aj spôsob ich každoročného navýšenia od roku 2017. Konkrétne, poplatky sa každý rok zvýšia o koeficient priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Pre rok 2017 sme mali defláciu, teda ceny sa nemenili. Ale pre rok 2018 Slovenská republika vykázala infláciu a tým pádom sa zvýšili od januára 2018 aj skládkovacie poplatky.

A o koľko sa to zvýšilo?

Žiadne obavy, zrejme ste si to na faktúre ani nevšimli, nakoľko ide o centy na tonu. Konkrétne šla inflácia hore o 1,3 %. O 1,3 % teda šli hore aj skládkovacie poplatky. Takže tie najbežnejšie poplatky sa zvýšili nasledovne:

Komunálne odpady: z 4,98 na 5,04 – teda navýšenie o 6 centov na tonu

Ostatné odpady pre firmy: z 6,64 na 6,73 – teda navýšenie o 9 centov na tonu

Nebezpečné odpady: z 33,19 na 33,62 – teda navýšenie o 43 centov na tonu

Špecifické nebezpečné odpady: z 60 na 60,78 – teda navýšenie o 78 centov na tonu

Čo bolo to bolo, od roku 2019 to už nebude

Výška slovenských poplatkov za skládkovanie odpadov je dlhodobo kritizovaná, lebo je veľmi nízka a neexistuje tlak na odklon od skládkovania. To by sa ale malo od roku 2019 zmeniť. Tak si to aspoň predstavuje Ministerstvo, ktoré chce tieto poplatky zmeniť. Samozrejme smerom hore.

Vyplýva to zo zverejneného návrhu, v rámci legislatívneho procesu. Finálna podoba je však ešte viac ako neistá, nakoľko proti zvyšovaniu sa vzniesla výrazná nevôľa. Zákon sa však pravdepodobne zmení, EÚ zrejme nepustí.

A ak prejde návrh taký aký je zatiaľ zverejnený, tak sa to dotkne najmä obcí a miest. Firmy to bolieť moc nebude. Síce sa aj im zdvihnú poplatky, ale relatívne kozmeticky. Napríklad bežné ostatné odpady sa zvýšia od roku 2019 na 7 € a v roku 2030 skončia na úrovni 11 € za tonu. Niektoré nebezpečné odpady sa ešte aj znížia.

Obce to asi od roku 2019 zabolí

Obce to budú mať horšie. Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia. Celkom fajn motivačný charakter.

Napríklad ak by obec triedila len do 10 % svojich komunálnych odpadov ročne, od roku 2019 bude platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 € a od roku 2023 až 46 € za tonu.

Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obce našepká: trieď, trieď, trieď. A ak sa to obci podarí napríklad na reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len 8 € a od roku 2023 už len 31 € za tonu.

Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60 %, zaplatí výrazne menej. Od 5 € od roku 2019 do 16 € za tonu od roku 2023. Možno sa to zdá ako utópia, ale aj takéto obce sú už aj v súčasnosti. Vyplýva to z údajov, ktoré máme od niektorých obcí, v rámci podkladov pre vypracovanie Programov odpadového hospodárstva.


 

TRIEDIME SEPAROVANÉ ODPADY!

 

 

           Žiadame občanov o dôsledné triedenie separovaných zložiek odpadov a aby do vriec a nádob na separovaný odpad vhadzovali len taký odpad, na ktorý je nádoba určená. Do nádob na plasty je možné vkladať aj plechovice a tetrapaky, ináč je určenie vreca a nádoby nutné prísne dodržiavať.

            Podľa oznámenia zberová spoločnosť Megawaste a organizácia zodpovednosti výrobcov Naturpak budú vykonávať kontroly obsahu zberových nádob na separované zložky odpadov a v prípade zistenia nečistôt nebudú nám tieto nádoby vyvážané!!!

            V súčasnosti reálne hrozí, že ak nezlepšíme disciplínu pri separovaní odpadov bude musieť dôjsť k výraznému zvýšeniu poplatku za komunálne odpady. 

     V hornej časti tejto stránky v časti Vývoz odpadov si môžete pozrieť informačný videomateriál o separovaní odpadov.

Vzduch v kontajneri__na_web.jpg

  


 

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA V LÚKACH

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch Zdravotného strediska na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07,30 do 15.30 hod., alebo telefonicky na čísle 0911351000.

zub.jpg

  


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2017

 

 

Demografický prehľad obyvateľstva

 v Lazoch pod Makytou za rok 2017

 

Počet obyvateľov k 1.1.2017:        1244      ženy: 621      muži:   623

Rok 2017: narodenie:       13

                  prihlásenie:     25

                  odhlásenie:     27

                  úmrtie:            23

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017:    1232       ženy: 623    muži:   609

 

Úbytok za rok 2017:   12 obyvateľov

 

 

Počet sobášov našich občanov:  17

Z toho: 4 uzavreté v Lazoch pod Makytou

             3 v Lúkach

             5 v Púchove

             1 v Dolnom Lieskove

             1 v Lednici

             1 v Raslaviciach

             1 v Bojniciach

             1 v Považskej Bystrici 

 

Veková štruktúra obyvateľstva:

0 – 5:          52 obyvateľov

6 – 15:        93

16 – 20:      47

21 – 60:      732

Starší:         308

 

Najstarší obyvatelia v roku 2018:

90 rokov:    Anna Hošmanová, Verona Kubašová, Karolína Návojová, Pavol Valko

91 rokov:    Anna Mišúnová, Jozef Palík, Eva Svorčíková

92 rokov:    Ondrej Kubaš

93 rokov:    Rudolf Jurašík, Rozália Kolárová, Mária Šponiarová

94 rokov:    Zuzana Tučková

95 rokov:    Zuzana Žilinková

 

 

 

Počet vydaných:         Stavebných povolení:            14

                                    Kolaudačných rozhodnutí:      5

                                    Územných rozhodnutí :           1

                                    Drobných stavieb:                 18

                                    ŠSD                                         6 

                                    Búracie povolenie                   1

                                    Rozhodnutie o pokute             1

  


 

NOVÉ CENY ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU V KULTÚRNOM DOME

 Na základe výmeny ističa a nových sadzieb za elektrickú energiu v kultúrnom dome, ktoré platíme dodávateľovi elektrickej energie, Obec Lazy pod Makytou stanovila nové platby za spotrebu elektrickej energie pre nájomcov kultúrneho domu pri rôznych spoločenských akciách nasledovne:

cena za spotrebovanú elektrickú energiu: 0,20 €/kWh

cena za istič:  2 €  aj za časť dňa 

Cena odráža náklady na elektrickú energiu, ktorú platí dodávateľovi elektrickej energie obec a čiastočne aj ďaľšie náklady ako napr. elektrické revízie a podobne.

Na základe výmeny ističa, čo obnášalo nemalé   práce a more vybavovaní, došlo k podstatnému zníženiu ceny za istič a tým aj celkovému zníženiu platby za elektrickú energiu.

Za vykonanie elektromontážnych prác v kultúrnom dome formou sponzorského príspevku ďakujeme nášmu chatárovi Jozefovi Sládkovi a pomoc pri vybavovaní povolení nášmu občanovi Ľubošovi Kucejovi.

  


 

K DODÁVKE VODY Z OBECNÉHO VODOVODU

     V týchto dňoch prebieha odpis vodomerov na prípojkách obecného vodovodu. Od odpisu je stanovená cena vody v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0536/2017/V-PC pre našu obec vo výške 0,9561 €/m3 vody. Ako subjekt, ktorý nepodniká a nedodáva vodu za účelom zisku sme povinní túto cenu rešpektovať. 

      Špecifikom našej obce je to, že veľa našich odberateľov má vodovodnú prípojku len ako rezervný zdroj vody a ako hlavný zdroj vody využíva vlastnú studňu, alebo iný zdroj vody a ich spotreba vody z vodovodu je malá. Treba si však uvedomiť, že s prevádzkou vodovodu je spojených mnoho paušálnych poplatkov, ktoré musí obec platiť bez ohľadu na to, aké množstvo vody je z vodovodu odobratých. Máme stanovené každý rok štyri skúšobné odbery vody v celkovej cene  1081,50 €, prevádzkovateľovi vodovodu, ktorého musíme mať zo zákona platíme  ročne 2160 €, sú povinné revízie, obsluha  a opravy vodovodu atď. Stačí si vypočítať, koľko to vychádza na každú  jednu z celkového počtu 203 prípojok. Je zrejmé že pri malých odberoch nie je reálne zaplatiť tieto náklady v cene vody. Preto obecné zastupiteľstvo stanovilo  svojim uznesením č. 17/2017 poplatky súvisiace s pripojením na obecný vodovod, ktoré sa odvíjajú od spotreby vody nasledovne:

za odber do 50 m3 vody       10 €/rok

za odber do 100 m3 vody       5 €/rok

za odber nad 100 m3 vody       0 €/rok

      Veríme že pochopíte snahu obce o udržanie ekonomiky prevádzky vodovodu a o spravodlivé podielanie sa odberateľov na nákladoch na jeho prevádzku. Obec prevádzku vodovodu nechápe ako ziskovú činnosť, ale snažíme sa o vyrovnané hospodárenie aj na tomto úseku. 

      Na záver: Vzhľadom k zmenám v legislatíve zasielame odberateľom k podpisu nové zmluvy o dodávke pitnej vody, v ktorých sú zapracované aj posledné legislatívne zmeny, sú vypracované podľa vzorovej zmluvy nášho prevádzkovateľa spol. Aquaspiš s.r.o. Tieto je potrebné akceptovať a podpísať, v opačnom prípade budeme musieť odber vody ukončiť. Taktiež začíname s výmenou vodomerov za nové, resp. preciachované, čo bude tiež náročná a nie lacná akcia, ale taktiež veríme že pre túto činnosť vytvoríte aj Vy dobré podmienky. 

  

 


 

SMS-INFO - NOVÁ SLUŽBA PRE OBČANOV

 

SMS info.jpg

  Na základe viacerých požiadaviek poslancov a občanov obec pripravila pre občanov novú službu - SMS-INFO. Obsahom tejto služby je možnosť prijímania správ od obce ako SMS správy na mobilný telefón, alebo do e-mailovej schránky. 

     Podmienkou je zaregistrovanie sa na stránke: 

https://sms-info.eu/sk/spravy/odosielatel/lazy-pod-makytou

kde si vyberiete oblasť správ, ktoré chcete dostávať a zadáte svoje mobilné číslo, alebo e-mailovú adresu a následne len zadáte overovací kód, ktorý Vám príde na uvedený telefón, alebo e-mail.

     Následne Vám budú chodiť  od obce správy v jednotlivých oblastiach, ktoré ste si zaznačili. Správy sú pre Vás bezplatné.

      Žiadame Vás, aby ste si označili len tú oblasť, o ktorú máte záujem, pretože táto služba nie je pre obec lacná a platíme za každú zaslanú SMS.

  


 

NOVÝ MAPOVÝ PORTÁL OBCE

V súvislosti s plánovaným ukončením činnosti portálu Naša mapa a potrebou modernejšieho mapového portálu s lepším rozlíšením v mapách, obec spustila prevádzku nového mapového portálu obce s možnosťou vyhľadávania v parcelách, stavbách a ďalších vrstvách. Rovnaký mapový portál majú i okolité obce Lysá pod Makytou a Lúky, takže po otvorení ich portálu je možné v mape pokračovať.

Postupne pribudnú vrstvy, na ktoré ste boli zvyknutí na portále Naša mapa i ďalšie vrstvy. 

Tu je návod na používanie nového mapového portálu:

Mapový portál si otvoríte zadaním linky https://mobec.sk/lazypodmakytou .
1.jpg
Obr. č. 1: Mapový portál po načítaní
Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).
2.jpg
Obr. č. 2: Možnosti vyhľadávania
Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.
3.jpg.png
Obr č. 3: Vrstvy
Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu. Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4.jpg

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), 


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2018

      Na rok 2018 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

Plánované akcie  v obci Lazy pod Makytou v roku 2018

 

19.01.2018 -    Obecný bál – 7. ročník                                                     Obec Lazy pod Makytou

30.04.2018 -    Stavanie mája a pálenie vatry                                           Obec Lazy pod Makytou

13.05.2018 -    Deň matiek                                                                       Obec Lazy pod Makytou

27.05.2018 –   Duchajovej jablonka – výstava k akad. maliarke

                        Želmíre Duchajovej Švehlovej                                          ECAV Lazy pod Makytou

05.07.2018 –   Sv. Cyril a Metod – Stretnutie ľudí dobrej vôle

                                                       Na Kohútke                                         Obec Lazy pod Makytou

28.07.2018 –   Hasičská súťaž                                                                   DPZ Dubková

29.08.2018 –   Oslavy SNP                                                                       Obec Lazy pod Makytou

14.10.2018 –   Deň dôchodcov                                                                  Obec Lazy pod Makytou

02.12.2018 –   Kýčerského spievanky a otvorenie adventného

                       času v obci Lazy pod Makytou                                           Obec Lazy pod Makytou

08.12.2018 –  Mikuláš v obci Obec Lazy pod Makytou a zabíjačka        Obec Lazy pod Makytou

16.12.2018 -  Vianočná akadémia                                                             Obec Lazy pod Makytou

     

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka