Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

  


 

DOTÁCIE NA ZATEPĽOVANIE RODINNÝCH DOMOV

VÝZVA Č. 2/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

 

Výzva na predkladanie žiadostí: 9. jún 2016 až 6. júl 2016

 

Účel a forma

 

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

 

Príspevok

 

Do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 6 000 Eur).

 

Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.

 

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 500,- eur.

 

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 6 500 Eur.

 

Oprávnené náklady

 

Náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Oprávnený žiadateľ: fyzická osoba

 

Správca poskytovania príspevku: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Kontakt

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

 

Web: www.mindop.sk

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok - piatok:
8:00 - 15:30 hod.

Tel. č.: +421 2 594 94 111

 

Web: http://www.zatepluj.sk/

  


 

ZDRAVOTNÉ INDIKÁTORY V NAŠEJ OBCI

 

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vypracoval analýzu "Matematicko-štatistické spracovanie a spájanie dát environmentálnych a zdravotných indikátorov" pre jednotlivé obce na Slovensku. V analýze vidíme stav  životného prostredia a jeho vplyv na celkové zdravie obyvateľov. Hodnotenie jednotlivých ukazovateľov je od 1 do 5 (ako v škole).

Prinášame Vám pre informáciu údaje pre obce Púchovského okresu. 

Pokiaľ ide o našu obec vidíme, že u nás je to celkovo na jedničku. Z úmrtnosti na jednotlivé choroby je to jednoznačne najhoršie u kardiovaskulárnych chorôb a a u ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním. 

 

zdroj: http://www.geology.sk/geohealth/wp-content/uploads/2016/02/Fuzzy-prislusnost-obce.pdf

  


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

NOVÁ ZUBNÁ POHOTOVOSŤ V PÚCHOVE

 

Od 1.4.2016 zabezpečuje zubnú pohotovosť pre občanov zo spádovej oblasti Púchov, Považská Bystrica a Ilava spoločnosť 3X-DENT s.r.o. Nová centralizovaná ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov(Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov) na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313. 

 

  


 

USMERNENIE K POVINNOSTI STAROSTLIVOSTI O POZEMKY KOSENÍM

  


 

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU VÝROBKOV Z PEKÁRNE LYSÁ p/M

 

  


 

ÚPRAVA HRANÍC CHKO

     Na základe žiadostí viacerých občanov naša obec požiadala o úpravu hraníc Chránenej krajinnej oblasti Kysuce tak, aby chránené územie bolo až od Pytlovca, čo by podstatne uľahčilo život väčšine našich obyvateľov, ktorí v súčasnosti majú nehnteľnosti v tomto chránenom území. Zverejňujeme týmto stanovisko Štátnej ochrany prírody vypracované na základe podkladov z CHKO Kysuce k tejto žiadosti, ktoré v týchto dňoch odobrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR: 

    Samozrejme s týmto stanoviskom nesúhlasime, ale nezostáva nám nič iné, len ho rešpektovať. Dáva nám však obraz o tom, ako pracujú naše štátne orgány. 

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2016

      Na rok 2016 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

22.01.2016                      Obecný bál 

06.02.2016                      Fašiangový sprievod                                     

 30.04.2016                    Stavanie mája         

 08.05.2016                     Deň matiek              

 Máj 2016                        Duchajovej jablonka    

 05.07.2016                    Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke      

 30.07.2016                    Hasičská súťaž Dubková   

 29.08.2016                    Oslavy SNP         

 10.09.2016                    Gulášmajster       

 22.10.2016                    Deň dôchodcov     

 09.12.2016                    Mikulášska zabíjačka 

 18.12.2016                    Vianočná akadémia  

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

Geoportál Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

Postupne budeme do mapového portálu dodávať ďalšie údaje.

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

dnes je: 31.5.2016

meniny má: Petrana, Petronela

Vývoz TDO v v júni 2016

V mesiaci jún 2016
sa bude vyvážať tuhý domový odpad v dňoch 7.6 a 8.6.2016 a 27.6. a 28.6.2016.
Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme.

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Označenie stavieb súpisnými číslami

Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

Úvodná stránka