Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

oznamy

Prajeme príjené dovolenkové obdobieVytlačiť
 

Pracovníci Obecného úradu v Lazoch pod Makytou prajú všetkým obyvateľom a priateľom obce  príjemnú dovolenku. 


 

Zverejnené 20.7.2016 Vyprší o 32 dní.


 

PRI POŠTE SI UŽ MÔŽETE NABRAŤ VODU

 

     Výtokový stojan na vodu pre verejnosť pri pošte je už vymenený a každý si tu teda môže zasa nabrať vodu. Starý stojan doslúžil a bolo preto nutné kúpiť nový, preto to trvalo trochu dlhšie. Navyše treba uviesť, že to nie je lacná záležitosť, preto veríme, že tento nový tu zasa vydrží dlhšiu dobu.

     Za všetko treba poďakovať Jánovi Valáškovi, ktorý stojan vymenil a hlavne obyvateľom domov pri pošte, ktorí sú majiteľmi súkromného vodovodu, na ktorý je výtokový stojan napojený a montáž stojana na ich potrubie umožnili. 

     Na záver treba uviesť, že voda nie je prevádzkovaná podľa právnych predpisov pre pitnú vodu, jej kvalita nie je kontrolovaná a teda sa oficiálne jedná len o úžitkovú vodu a jej pitie je len na vlastnú zodpovednosť.

 


 


 

MULČOVACIE ZARIADENIE K NOVÉMU TRAKTORU

 

     Uchádzačov o zamestnanie, ktorí pracujú v rámci aktivačných prác v obci je stále menej, čo pociťujeme najviac práve v tomto období, keď treba kosiť prerastenú trávu. Pretože nemáme dostatok ľudí ani na kosenie plôch v centre obce bolo zrejmé, že kosenie okolo ciesť buď nebude vôbec (čo by však ohrozovalo bezpečnosť jednak chodcov, ale aj vodičov), alebo budeme riešiť tento problém inak ako doteraz.

     Preto sa obec rozhodla zakúpiť mulčovacie zariadenie, ako prídavné zariadenie k novému traktoru, ktoré dokáže zmulčovať trávu a kríky do hrúbky 5 cm okolo ciest, ale i na plochách, ktoré sme doteraz vykášali ručne krovinorezmi.

     V tomto týždni objednané mulčovacie zariadenie, ktoré bolo obstarané procesom verejného obstarávania za sumu 9.899 €  bolo dodané a dané do prevádzky.

  

      Veríme, že toto zariadenie nám bude slúžiť dlhú dobu a že k spokojnosti nahradí z veľkej časti manuálnu prácu a prispeje k bezpečnosti chodcov, hlavne detí, ale ochráni i vodičov pred zrážkou so zverou schovanou vo vysokej tráve pri ceste. 

  


 

Nové vrstvy na Geoportále Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

V týchto dňoch boli sprístupnené ďalšie dve vrstvy:

- kultúrne,  prírodné a historické zaujímavosti - po kliknutí na ikonku na mape tam,  kde sa táto nachádza - sú tu nasledovné miesta: kultúrny dom, kino- dom histórie, rím. - kat. kostol, evanjelický kostol, infocentrum a galéria Kohútka, pamätník obetí SNP Mladoňov, náučný chodník k vypáleniu Mladoňova, hrob Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätná doska Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätník Želmíry Duchajovej - Švehlovej, pamätná tabuľa oberiam 1. svet. vojny a osvetová beseda Dubková.

- inštitúcie vybavenosť, obchody a služby - v tejto vrstve sú pre turistov uvedené ikony hotelových zariadení v našej obci - Wellness a spa hotel Čertov, hotel František, hotel Javorník, chata Čertov 2, chata Alpina a horský rezort Jasoň

Na ďalšom dopĺňaní portálu pracujeme. 

 

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

UPOZORNENIE OBVODNÉHO POZEMKOVÉHO ÚRADU KU KOSENIU TRÁVNATÝCH PLÔCH

 

 

 


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

NOVÁ ZUBNÁ POHOTOVOSŤ V PÚCHOVE

 

Od 1.4.2016 zabezpečuje zubnú pohotovosť pre občanov zo spádovej oblasti Púchov, Považská Bystrica a Ilava spoločnosť 3X-DENT s.r.o. Nová centralizovaná ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov(Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov) na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313. 

 

  


 

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU VÝROBKOV Z PEKÁRNE LYSÁ p/M

 

  


 

ÚPRAVA HRANÍC CHKO

     Na základe žiadostí viacerých občanov naša obec požiadala o úpravu hraníc Chránenej krajinnej oblasti Kysuce tak, aby chránené územie bolo až od Pytlovca, čo by podstatne uľahčilo život väčšine našich obyvateľov, ktorí v súčasnosti majú nehnteľnosti v tomto chránenom území. Zverejňujeme týmto stanovisko Štátnej ochrany prírody vypracované na základe podkladov z CHKO Kysuce k tejto žiadosti, ktoré v týchto dňoch odobrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR: 

    Samozrejme s týmto stanoviskom nesúhlasime, ale nezostáva nám nič iné, len ho rešpektovať. Dáva nám však obraz o tom, ako pracujú naše štátne orgány. 

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2016

      Na rok 2016 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

22.01.2016                      Obecný bál 

06.02.2016                      Fašiangový sprievod                                     

 30.04.2016                    Stavanie mája         

 08.05.2016                     Deň matiek              

 Máj 2016                        Duchajovej jablonka    

 05.07.2016                    Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke      

 30.07.2016                    Hasičská súťaž Dubková   

 29.08.2016                    Oslavy SNP         

 10.09.2016                    Gulášmajster       

 22.10.2016                    Deň dôchodcov     

 09.12.2016                    Mikulášska zabíjačka 

 18.12.2016                    Vianočná akadémia  

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

dnes je: 30.7.2016

meniny má: Libuša

Vývoz TDO v v auguste 2016

V mesiaci august 2016
sa bude vyvážať tuhý domový odpad v dňoch 9.8 a 10.8.2016 a 30.8. a 31.8.2016
Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme.

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Označenie stavieb súpisnými číslami

Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

Pohreb Ľudmila Cigániková

Dňa 22.7.2016 zomrela naša bývalá spoluobčianka Ľudmila Cigániková rod Jurisová z Udiče vo veku 65
Posledná rozlúčka bude v pondelok 25.7.2016 o 17,15 hod v zborovej sieni. Pohreb zomretej bude v útorok stredu so začiatkom o 16 00 hodine v dome smútku a o 16.30 v evanjelickom kostole v Lazoch pod Makytou.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

Úvodná stránka