Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

PROTIPOŽIARNE KONTROLY

 

          Oznamujeme občanom, chatárom a všetkým vlastníkom stavieb v našej obci, že v nasledujúcom období sa budú vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky vo všetkých rodinných domoch, chatách a ostatných stavbách v obci.

         Kontrolu budú vykonávať členovia hasičského zboru v Dubkovej a títo budú mať pri sebe poverenie na vykonanie kontroly od starostu obce.

  

   Podľa zákona je každý vlastník stavby povinný umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky.

 

               

     


 

PIETNA SPOMIENKA NA VYPÁLENIE OSADY MLADOŇOV

 

 

Pri príležitosti 70. výročia SNP a vypálenia osady Mladoňov sa uskutočnila dňa 26.10.2014 pri pamätníku obetí SNP v Mladoňove      

PIETNA SPOMIENKA NA VYPÁLENIE OSADY MLADOŇOV POČAS SNP

spojená s úkážkou rekonštrukcie vypálenia osady.

Zostrih z videa z tejto akcie so môžete pozrieť na you tube:  https://www.youtube.com/watch?v=sf_3CDyoVHI  

                                                   


 

"OFICIÁLNA NÁVŠTEVA" NA OBECNOM ÚRADE

 

          Dňa 27.3.2015 prišla na náš obecný úrad "oficiálna návšteva" žiakov 2. triedy našej Základnej školy, ktorú privítal starosta obce.

          Na úvod starosta predstavil návšteve históriu i súčasnosť našej obce a prácu starostu, obecného zastupiteľstva a zamestnancov úradu.

          V rámci neformálneho rozhovoru potom starosta ospovedal na mnohé otázky "členov delegácie" týkajúce sa práce  obecného úradu a osoby starostu obce.

 

  


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2014

 

Počet obyvateľov v našej obci v roku 2014:

 

Počet obyvateľov v 1.1.2014:   1288                               ženy: 640     muži: 648

          z toho  Lazyp/M         :      782                               ženy: 380     muži: 402

                      Dubková:       :      506                               ženy: 260      muži: 246

V roku 2014:

narodené deti :                         6

prihlásení na trvalý pobyt:      10

odhlásení z trvalého pobytu:  25

úmrtie:                                    22

 

Počet obyvateľov k 31.12.2014:  1257                              ženy: 631   muži: 626

               z toho  Lazyp/M   :      761                                  ženy: 373     muži: 388

                      Dubková:       :      496                                 ženy: 258      muži: 238

 v roku 2014 bol teda úbytok 31 obyvateľov!   ( 9 žien a 22 mužov).

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2015

      Na rok 2015 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

január                              Stolnotenisový  a šachový turnaj   

 23.1.2015                          Obecný  bál    

 7.2 2015                          Fašiangový sprievod

 30.4.2015                         Stavanie mája 

 10.5.2015                         Deň matiek             

 máj   2015                        Duchajovej   jablonka  

 5.7.2015                            Cyril a Metod, Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke

 25.7.2015                          Hasičská súťaž Dubková

 29.8.2015                         Oslavy SNP                      

 12.9 2015                         Gulášmajster 

 11.10. 2015                      Deň dôchodcov  

 29.11 2015                       Kýčerského spievanky

 5.12.2015                         Mikuláš s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

Geoportál Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

Postupne budeme do mapového portálu dodávať ďalšie údaje.

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

ROZHODNUTIE FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR K POPLATKU ZA ODPADY

 Zverejňujeme jedno z rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR o odvolaní proti Rozhodnutiu Obce Lazy pod Makytou, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z uvedeného vyplýva, že Obec Lazy pod Makytou postupuje pri vyrubovaní tohto poplatku podľa zákona. 


 

dnes je: 18.4.2015

meniny má: Valér

Vývoz plastov.

Vývoz plastov v našej obci v apríli bude 29.4. a 30.4.2015 streda a štvrtok Prosíme zaviazané vrecia vyložiť pred brány. ĎAkujem.

Vývoz TDO apríl

Vývoz TDO v našej obci v apríli bude 28.4. a 29.4.2015.
Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme

Zmena času predaja chleba prevádzka Lysá pod Makytou

Lazy - Dubková potraviny 18,15 hod
Lazy - Obecný úrad 18,25 hod
Lazy - Rieka 18,35 hod
Lazy Mladoňov točňa 18,40 hod

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

960844

18.4.2015
Úvodná stránka