Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY V NAŠEJ OBCI

 

VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU OBCE

 

1. Ján Mičic, JUDr.               NEKA                    245 hlasov

2. Miroslav Ondrišík, Ing.        Smer - SD             192 hlasov

3. Zdena Hozdeková               NaS - NS               153 hlasov

 

VÝSLEDKY VOLIEB POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Zvolení poslanci:

1.  Ján Mičega, Ing.                NEKA                    291 hlasov

2.  Pavol Hrbáček                  Smer - SD             282 hlasov

3. Jozef Veteška                    Smer - SD             256 hlasov

4. Zdenko Baranec                Smer - SD             249 hlasov

5. Pavol Hachran                   NEKA                    220 hlasov

6. Radoslav Vranák               Smer - SD             219 hlasov

7. Milan Štrbák, Ing.              Smer - SD             199 hlasov

 

Náhradníci:

8. Ľubomíra Bobáková           Smer - SD              196 hlasov

9. Miroslav Ciesar, Ing.           KDH                        186 hlasov

10. Zdena Hozdeková            NaS - NS                 183 hlasov

11. Eva Marušíková                NEKA                      163 hlasov

12. Miroslav Ondrišík, Ing.      Smer - SD              153 hlasov

13. Miroslav Krečmer             SNS                        149 hlasov

14. Miroslav Šafárik                NEKA                      105 hlasov

15. Ján Bobák, Ing.                 SNS                         94 hlasov

16. Anna Čepelová                 NEKA                       88 hlasov

17. Jozef Zbytovský                SNS                         74 hlasov

18. Adam Husárko                  NEKA                       66 hlasov

 

  


 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

 

Vážení spoluobčania

 

      Máme za sebou voľby do orgánov samosprávy našej obce. Dovoľte mi, aby som týmto poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb a zvlášť tým, ktorí mi dali svoj hlas za dôveru, ktorú mi týmto prejavili a dovoľte aby som ubezpečil všetkých, že aj v ďalšom období sa budem všemožne starať o rozvoj našej krásnej obce a že využijem všetky moje vedomosti a skúsenosti v jej prospech. Predvolebná kampaň bola náročná a bohužiaľ objavili sa v rámci nej i také prvky, ktoré v slušnej spoločnosti nemajú miesto. O to som radšej, že väčšina obyvateľov týmto zámerným polopravdám i priamo klamstvám neuverila, naopak že sme sa zomkli ešte viac. Verte tomu,  že som hrdý na to, že mám takýchto vyspelých spoluobčanov, ktorí vedia oceniť prácu tých ktorí chcú robiť pre všetkých, pre celú obec, nie len pre seba a svoje záujmy.

      Napriek všetkému ponúkam ruku k spolupráci všetkým našim občanom. I tým, ktorí mi napriek nesporným úspechom v minulom volebnom období neverili. Som presvedčený, že keď sa pozrú na výsledky obce ešte raz objektívnymi očami, pochopia snaženie i výsledky  vedenia našej obce.

      V obecnom zastupiteľstve došlo len k dvom zmenám. To vytvára predpoklady pre to, aby celé vedenie obce pokračovalo v takom úspešnom riadení obce, ako to bolo počas predchádzajúceho volebného obdobia. Verím, že sa v obecnom  zastupiteľstve nezačne politikárčiť a presadzovať záujmy jednotlivcov ako je tomu vo viacerých iných obciach z ktorých sú niektoré už vo veľkých finančných problémoch.

      Ešte raz Vám teda všetkým ďakujem za prejavenú dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

JUDr. Ján Mičic

  starosta obce

 

  

 


 

PIETNA SPOMIENKA NA VYPÁLENIE OSADY MLADOŇOV

 

 

Pri príležitosti 70. výročia SNP a vypálenia osady Mladoňov sa uskutočnila dňa 26.10.2014 pri pamätníku obetí SNP v Mladoňove      

PIETNA SPOMIENKA NA VYPÁLENIE OSADY MLADOŇOV POČAS SNP

spojená s úkážkou rekonštrukcie vypálenia osady.

Pokiaľ bol pietny akt peknou a dôstojnou časťou tejto akcie, rekonštrukcia Mladoňovského krvavého rána 1944 bola časťou veľmi dojemnou a silnou. Členovia šiestich klubov vojenskej histórie pripravili ukážku, pri ktorej behal mráz po chrbte a viacerým divákom sa kotúľali slzy po lícach.

Zaujímavá bola i výstavka starých fotografií obce, ktorú pripravili členovia skupiny Puchovo dedičstvo.

Návštevníci si mohli na záver pozrieť výstavku vojenskej techniky, pripravený bol guláš a špekačky na opekanie a každý si mohol zaspievať s Lazovienkou.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a hlavne tým, ktorí akciu pripravili:

členovia klubov vojenskej histórie, členovia skupiny Puchovo dedičstvo, hasiči DHZ Dubková, ktorí zabezpečili a postavili stany, členovia folklórnej skupiny Lazovienka, pracovníci Infocentra Nový Hrozenkov, ktorí zapožičali paravany pre výstavu a  pracovníci obecného úradu.

Taktiež ďakujeme občanom, ktorí nám umožnili vykonať ukážku na ich pozemkoch.    

V najbližšej dobe uverejníme fotografie z tejto akcie vo fotogalérii.      

                                                   


 

POPOLNICE VYVÁŽAME NOVÝM KUKAVOZOM

 

     Dňa 29.10.2014 bolo dané do prevádzky a v našej obci pracovalo po prvý raz úplne nové vozidlo na zber odpadov z popolníc zn. Mercedes, ktorý za prispenia vlády SR zakúpilo Združenie  obcí Púchovskej doliny. Spoluvlastníkmi tohto vozidla sú okrem našej obce Lazy pod Makytou aj obce Dohňany, Mestečko, Záriečie, Vydrná, Lysá pod Makytou, a ak zaplatia svoj podiel Lúky, tak aj táto obec. Naša obec svoj podiel vo výške 15.495,80 € už zaplatila. Celková cena vozidla je 172.200 €, z Úradu vlády sme dostali 80.000 € a na zvyšok sme sa poskladali podľa počtu obyvateľov.

     Slávnostné odovzdanie vozidla do prevádzky sa uskutoční dňa 4.11.2014 v Dohňanoch, za prítomnosti predsedu vlády SR Róberta Fica.

  


 

REKONŠTRUKCIA TOALIET V KULTÚRNOM DOME SA ZAČALA

 

 

     Takýto obrázok toaliet v našom kultúrnom dome už neuvidíme. V ankete, v ktorej ste sa vyjadrili čo by ste chceli v obci urobiť sa rekonštrukcia toaliet v kultúrnom dome umiestnila medzi najčastešie žiadanými investíciami.  V týchto dňoch sa práce na rekonštrukcii začali a do 15.11.2014 by sme mali mať tieto nanovo zrekonštruované.

     Ešte k ankete: Najčastejšie ste žiadali opravy miestnych komunikácií. Obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí vyčlenilo na opravy miestnych komunikácií pre rok 2015 sumu 60.000 eur. Vedenie obce teda výsledky ankety a Vaše názory rešpektuje a snaží sa ich realizovať.

A takto to vyzerá v týchto dňoch.

  


 

LAZY POD MAKYTOU MAJÚ NAJLEPŠIE FINANČNÉ ZDRAVIE V OKRESE PÚCHOV!

 

INEKO - inštitút pre ekonomické a sociálne reformy aj tento rok zverejnil hodnotenie obcí a miest podľa ich finančného zdravia za rok 2013. Aj keď v posledných rokoch bolo naše hodnotenie  vždy dobré, hodnotenie za posledný rok dokazuje, že v hospodárení sme na najlepšej ceste. Veď podľa rebríčka dvadsiatich obcí a mesta v Púchovskom okrese, ktorú zverejnili Púchovské noviny majú Lazy pod Makytou zo všetkých najlepšie hodnotenie 5,6. Až za nami sa umiestnili okrem mesta Púchov aj všetky ostatné obce ako Beluša, Lednické Rovne, Dohňany, Lysá p/M atď., ktoré pracujú s podstatne vyššími príjmami ako naša obec. Týmto hospodárením sme si vytvorili priestor pre ďalšie budúce investície v obci.

  


 

Údaje ku komunálnym voľbám

 

      V zmysle § 16 ods. 9 a § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí oznamujeme obyvateľom Obce Lazy pod Makytou, že ku dňu 21.8.2014 bolo v Obci Lazy pod Makytou celkom 1272  obyvateľov obce.

     Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lazoch pod Makytou č. 59/2014 bol pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávy Obce Lazy pod Makytou schválený jeden volebný obvod. Na základe uznesenia č. 61/2014 bol schválený pre nastavajúce volebné obdobie počet poslancov sedem.

     Komunálne voľby sa uskutočnia dňa 15.11.2014.

  


 

DOPLNENIE VYBAVENIA KUCHYNKY V KULTÚRNOM DOME

 

 

           V rámci ankety, ktorú zorganizoval obecný úrad medzi občanmi sa medzi najžiadanejšími investíciami umiestnil nákup vybavenia kuchynky v kultúrnom dome. Aj keď z viacerých dôvodov (hygienické, stavebné, ekonomické a pod.) nie je možné túto kuchynku vybaviť ako profesionálnu kuchyňu, za pomoci Lacka Faciníka a Petra Vranáka, ktorí pomohli radou i výberom zariadenia sme zakúpili do kuchynky nové profesionálne zariadenia: 237 litrovú chladničku, elektrický sporák s rúrou a gastronádobami (plechmi), 25 litrovú mikrovlnnú rúru a dva veľké antikorové hrnce s pokrievkami  - 50 a 36 litrový. Následne obci daroval Ivan Šlesar aj šporák, ktorý sme vymenili za už opotrebovaný v kuchynke, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. Následne sme doplnili vybavenie kuchynky aj o potrebné drobné kuchynské náradie. Samozrejme, ak bude potrebné v rámci služieb doplniť zariadenia ešte o ďalšie, postupne budeme dopĺňať aj tie.

            Toto je ďalší z výsledkov našej ankety, podľa ktorej výsledkov postupne zabezpečujeme to, čo ste si želali najviac. Postupne pracujeme na realizácii i ďalších návrhov ktoré ste si v ankete želali najviac.

  


 

Stavba prístrešku na cintoríne v Dubkovej

 

 

     Obecný úrad v spolupráci s príslušníkmu Dobrovoľného hasičského zboru v Dubkovej sa rozhodli nahradiť starý,nestabilný prístrešok z plastov pri Dome smútku na cintoríne v Dubkovej novým dreveným, určite pevnejším a snáď i krajším dreveným prístreškom. Obec financuje materiál na stavbu prístrešku a príslušnici DHZ Dubková tento svojpomocne stavajú. Všetkým, ktorí priložili  a ešte priložia ruku k tomuto dielu Obec Lazy pod Makytou touto cestou ďakuje za prejavenú akvititu.

 

    

 

Fotografie zo stavby si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  


 

Geoportál Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

Postupne budeme do mapového portálu dodávať ďalšie údaje.

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

VÝSLEDKY ANKETY

       Vážení spoluobčania

 

     Anketa, ktorú sme vyhlásili k postupu pri zveľaďovaní obce sa stretla s veľkým záujmom a za účasť v nej Vám všetkým ďakujeme. Veľmi nám pomohla pri stanovovaní postupu prác a teraz sa nám bude rozhodovať ľahšie. A aj keď počty hlasov nemožno brať absolútne (niekto hlasoval aj viackrát, niekto za celú rodinu a niekde každý člen rodiny zvlášť a pod.)  určitý pohľad na Vaše priority to prinieslo a budeme sa snažiť postupovať podľa výsledkov. Aj keď na niektorých prácach sme už začali trochu skôr (prístrešok pri Dome smútku na Dubkovej, natieranie zábradlí). Pre Vašu informáciu Vám prinášame počty hlasov podľa doručených hlasovacích lístkov, e-mailov a telefonátov:
    
1. Náter zábradlí a kovových konštrukcií v obci 13
2. Oprava parku pod školou 8
3. Nákup nových kontajnerov na sklo a papier 29
4. Oprava WC v kultúrnom dome 35
5. Výmena okien a dverí na kultúrnom dome 31
6. Vybavenie kuchynky v kultúrnom dome spotrebičmi a riadom 65
7. Úprava vchodu do kultúrneho domu 9
8. Nákup nových autobusových zastávok v centre obce 10
9. Oprava miestnych komunikácií 58
10. Opravy a nátery striech na obecných budovách 15
11. Prístrešok pri dome smútku na Dubkovej 27
12. Vybudovanie spoločenskej miestnosti v kultúrnom dome 14

13. ,14.

Oprava školských budov + areál školy 1
Oprava/výmena okien + zateplenie – ZŠ a škola v prírode 2
Oprava pergol – ZŠ 2
Oplotenie Lánerovca 1
Oprava cesty do Lamží 4
Oprava cesty do osady Makýtka 2
Pomoc nevládnym občanom obce 1
Oprava cesty – Olšová 2
Oprava ďalšej časti cesty do Mladoňova 21
Rekonštrukcia WC na cintoríne 1
Úprava/vybudovanie parku pre deti – Dubková 2
Húpačky + preliezky pre deti 1
Obnova vozového parku – traktor, radlica 2
Obnovenie prevádzky kina 1
Obnovenie prevádzky obecnej knižnice 1
Odvoz komunálneho odpadu z Lamží 1
Elektroinštalácia v kultúrnom dome 1
Dobudovanie a spustenie kanalizácie – Dubková 2
Vývoz TKO 2x/mesiac 1
Prerobenie priestorov nad kultúrnym domom a v dome služieb na byty 1
Zrušiť kontajner na Lánerovci 1
Vyčistenie potokov v jednotlivých osadách 1
Hrob Kýčerského 1
Cintorín Lazy – oplotenie a lavičky 1
Cintorín Dubková – oplotenie a lavičky 1

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2014

      Na rok 2014 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

január 2014                         Stolnotenisový turnaj

24.1.2014                             Obecný bál

1.3. 2014                              Fašiangový sprievod

13. 4. 2014                           Výstava remesiel a Veľkonočných výrobkov

30.4.2013                             Stavanie mája

11.5.2014                             Deň matiek

7.6. 2014                             Výstava k akad. maliarke Želmíre Duchajovej

5.7.2014                              Cyril a Metod , stretnutie ľudí dobrej vôle - Kohútka

27.7.2014                            Hasičská súťaž Dubková

29.8.2014                            Oslavy SNP

30.8.2014                            Mladoňovská dvadsaťpäťka

13.9.2014                            Gulášmajster

12.10.2014                          Deň dôchodcov

30.11 2014                          Kýčerského spievanky

6.12.2014                            Mikuláš s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

ROZHODNUTIE FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR K POPLATKU ZA ODPADY

 Zverejňujeme jedno z rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR o odvolaní proti Rozhodnutiu Obce Lazy pod Makytou, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z uvedeného vyplýva, že Obec Lazy pod Makytou postupuje pri vyrubovaní tohto poplatku podľa zákona. 


 

dnes je: 22.11.2014

meniny má: Cecília

Vývoz plastov

V našej obci bude zber plastov za mesiac november 27.11.2014 a 28.11.2014

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

806035

22.11.2014
Úvodná stránka