Prechod na navigáciu Hlavné menu
Lazy pod Makytou - oficiálna stránka obce

Lazy pod Makytou

   

 

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 
 


 

GULÁŠMAJSTER 2014

 

 

     Výsledky "súťaže" vo varení gulášu - prvé tri miesta:

     1. PZ Mladoňov - J. Ježovica (143 b) 

     2. Kydači - D. Bartoš (136 b)

     3. Svišti - J. Marušík (133 b)

 

    Všetci ostatní súťažiaci obsadili taktiež prvé miesto.

 

 

Ďalšie fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  


 

ODOVZDÁVANIE CIEN STAROSTU OBCE

 

     V rámci akcie Gulášmajster 2014 starosta obce odovzdal "Cenu starostu obce" piatim našim spoluobčanom, ktorú im udelilo na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo za vzornú reprezentáciu obce.

     Ocenení boli traja nositelia striebornej Jánskeho plakety za bezpríspevkové darovanie krvi:

1. Marin Furo

2. Ján Malovec

3.  Peter Špaňo

    

     Za reprezentáciu obce v oblasti športu boli ocenení dvaja naši reprezentanti Slovenskej republiky:

1. Peter Vranák - reprezentant SR v triale

2. Andrea Šafáriková - reprezentantka SR v zjazdovom lyžovaní.

 

      Všetkým oceneným za vzornú reprezentáciu obce ďakujeme a prajeme im veľa úspechov.

     Veríme, že toto nie sú poslední ocenení naši spoluobčania, obec bude pokračovať v takomto oceňovaní občanov, ktorí  si to za svoju činnosť v prospech obce zaslúžia aj v iných oblastiach.

     Ďalšie fotografie z odovzdávania Cien starostu obce  si môžete pozrieť vo fotogalérii (za Petra Vranáka cenu prevzala jeho mama).

.

  


 

DOPLNENIE VYBAVENIA KUCHYNKY V KULTÚRNOM DOME

 

 

           V rámci ankety, ktorú zorganizoval obecný úrad medzi občanmi sa medzi najžiadanejšími investíciami umiestnil nákup vybavenia kuchynky v kultúrnom dome. Aj keď z viacerých dôvodov (hygienické, stavebné, ekonomické a pod.) nie je možné túto kuchynku vybaviť ako profesionálnu kuchyňu, za pomoci Lacka Faciníka a Petra Vranáka, ktorí pomohli radou i výberom zariadenia sme zakúpili do kuchynky nové profesionálne zariadenia: 237 litrovú chladničku, elektrický sporák s rúrou a gastronádobami (plechmi), 25 litrovú mikrovlnnú rúru a dva veľké antikorové hrnce s pokrievkami  - 50 a 36 litrový. Následne obci daroval Ivan Šlesar aj šporák, ktorý sme vymenili za už opotrebovaný v kuchynke, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. Následne sme doplnili vybavenie kuchynky aj o potrebné drobné kuchynské náradie. Samozrejme, ak bude potrebné v rámci služieb doplniť zariadenia ešte o ďalšie, postupne budeme dopĺňať aj tie.

            Toto je ďalší z výsledkov našej ankety, podľa ktorej výsledkov postupne zabezpečujeme to, čo ste si želali najviac. Postupne pracujeme na realizácii i ďalších návrhov ktoré ste si v ankete želali najviac.

  


 

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

 

    

     Dňa 27.8.2014 prebehlo na Obecnom úrade Privítanie detí do života. Obecný úrad sa rozhodol založiť, resp. obnoviť tradíciu vítania detí z našej obce do života a na uvítanie pozval deti narodené v obci od roku 2011 a ich rodičov. Po uvítaní prítomných Jánom Mišúnom predniesol príhovor starosta obce a odovzdal deťom malý finančný príspevok a darček a matkám detí kvietok. Prítomným zaspievali členovia Lazovienky, báseň predniesla Lenka Polacká a uspávanku krásne zaspievala Ľuba Bobáková. Na záver tejto krátkej, ale peknej slávnosti sa s prítomnými rozlúčil predseda ZPOZ Ján Mišún.

     Fotografie z tejto slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  


 

Stavba prístrešku na cintoríne v Dubkovej

 

 

     Obecný úrad v spolupráci s príslušníkmu Dobrovoľného hasičského zboru v Dubkovej sa rozhodli nahradiť starý,nestabilný prístrešok z plastov pri Dome smútku na cintoríne v Dubkovej novým dreveným, určite pevnejším a snáď i krajším dreveným prístreškom. Obec financuje materiál na stavbu prístrešku a príslušnici DHZ Dubková tento svojpomocne stavajú. Všetkým, ktorí priložili  a ešte priložia ruku k tomuto dielu Obec Lazy pod Makytou touto cestou ďakuje za prejavenú akvititu.

 

    

 

Fotografie zo stavby si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  


 

Geoportál Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

Postupne budeme do mapového portálu dodávať ďalšie údaje.

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

Údaje ku komunálnym voľbám

 

      V zmysle § 16 ods. 9 a § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí oznamujeme obyvateľom Obce Lazy pod Makytou, že ku dňu 21.8.2014 bolo v Obci Lazy pod Makytou celkom 1272  obyvateľov obce.

     Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lazoch pod Makytou č. 59/2014 bol pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávy Obce Lazy pod Makytou schválený jeden volebný obvod. Na základe uznesenia č. 61/2014 bol schválený pre nastavajúce volebné obdobie počet poslancov sedem.

     Komunálne voľby sa uskutočnia dňa 15.11.2014.

  


 

Oslavy SNP presunuté na 26.10.2014

 

     Oznamujeme občanom a záujemcom o oslavy SNP pri pamätníku obetiam SNP v Mladoňove, že vzhľadom k tomu, že pri príležitosti okrúhleho 70. výročia SNP budú poriadané veľké centrálne oslavy v Banskej Bystrici a iných veľkých mestách, rozhodli sme sa presunúť tieto oslavy na výročie vypálenia osady Mladoňov a to na nedeľu 26.10.2014. Ako súčasť týchto osláv pripravujeme v spolupraci s klubom vojenskej histórie v Púchove rekonštukciu udalostí v Mladoňove pred 70-timi rokmi a ďalší program.

  


 

HLASUJTE V SÚŤAŽI O NAJKRAJŠIU OBEC

 

    Portál www.slovakregion.sk spustil internetové hlasovanie v súťaži o najkrajšiu obec na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že sme sa stretli so záujmom o to, aby sa to tejto súťaže zapojila aj naša obec žiadame všetkých priaznivcov našej obce aby sa zapojili do tejto súťaže a hlasovali za našu obec.

 

Súťaží sa v kategóriách Mesto Slovenska 2014 a Obec Slovenska 2014.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.

Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Registrácia tu!

2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.

Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!  v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.

3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov.

Súťaž končí dňa 31.10.2014 o 12:00 hod.

Výsledky budú zverejnené 05.11.2014 o 12:00 hod.

 

Hoci sme boli až na 78. mieste, v súčasnosti sme už na 52. mieste, ale veríme, že sa posunieme ešte vyššie,  takže HLASUJTE ZA OBEC LAZY POD MAKYTOU.

(kliknite na zoznam obcí - na 13. strane je naša obec, alebo na poradie obcí a na názov obce, v dolnej časti stránky o obci je odkaz Súťaž o najkrajšie mesto a obec  PRIDAJ HLAS.

 

  


 


PROJEKT „PODPORA CEZHRANIČNEJ TURISTIKY PÚCHOVSKEJ DOLINY A HORNOLIDEČSKA“

 

      Už sme Vás informovali, že pripravujeme projekt turistických pasov medzi prihraničnými obcami Púchovskej doliny a Hornolidečska, financovaný v rámci Fondu mikroprojektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Projekt je  od 1.7. 2014 spustený a k dispozícií na obecných úradoch jednotlivých obcí Hornolidečska a Púchovskej doliny.
      Informačnú brožúru s turistickým pasom si môže každý turista, cyklista alebo záujemca zakúpiť na obecnom úrade každej obce Púchovskej doliny a Hornolidečska za symbolickú cenu 0,50 €/15 CZK. Informačná brožúra obsahuje základné informácie o obciach a turistických zaujímavostiach, prehľad jednotlivých odporúčaných turistických trás a cyklotrás. Turistický pas obsahuje informácie, kde a kedy je možné získať špeciálnu počiatku pri návšteve obce. Po získaní všetkých 22 párov odtlačkov pečiatok v turistickom pase a jeho predložení na mieste, kde si turistický pas zakúpil, následne turista získa jedinečné spomienkové tričko a reklamný predmet.
     Veríme, že aj týmto spôsobom zviditeľníme naše krásne obce a ich turistické ciele a navzájom spoznáme naše susediace kraje Hornolidečska a Púchovskej doliny.
      Každé tričko má jedinečné číslo od 1 do 2000, kolekcia je jedinečná, využite šancu spoznať okolitý kraj, pohnúť kostrou pre svoje zdravie a užiť si leto na dvoch kolesách.  A nezabudnite na bezpečnosť na cestách, berte ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky !

 

V našej obci si môžete turistický pas zakúpiť na týchto miestach:

  • Obecný úrad
  • Hotel Javorník
  • Chata Alpina
  • Wellness a spa hotel Čertov
  • Hotel František
  • 1. slovensko-české informačné centrum Kohútka

 

Pečiatky do turistického pasu môžete získať na týchto miestach:

  • Hotel Javorník
  • 1. slovensko-české informačné centrum Kohútka

  

 


 

VÝSLEDKY ANKETY

       Vážení spoluobčania

 

     Anketa, ktorú sme vyhlásili k postupu pri zveľaďovaní obce sa stretla s veľkým záujmom a za účasť v nej Vám všetkým ďakujeme. Veľmi nám pomohla pri stanovovaní postupu prác a teraz sa nám bude rozhodovať ľahšie. A aj keď počty hlasov nemožno brať absolútne (niekto hlasoval aj viackrát, niekto za celú rodinu a niekde každý člen rodiny zvlášť a pod.)  určitý pohľad na Vaše priority to prinieslo a budeme sa snažiť postupovať podľa výsledkov. Aj keď na niektorých prácach sme už začali trochu skôr (prístrešok pri Dome smútku na Dubkovej, natieranie zábradlí). Pre Vašu informáciu Vám prinášame počty hlasov podľa doručených hlasovacích lístkov, e-mailov a telefonátov:
    
1. Náter zábradlí a kovových konštrukcií v obci 13
2. Oprava parku pod školou 8
3. Nákup nových kontajnerov na sklo a papier 29
4. Oprava WC v kultúrnom dome 35
5. Výmena okien a dverí na kultúrnom dome 31
6. Vybavenie kuchynky v kultúrnom dome spotrebičmi a riadom 65
7. Úprava vchodu do kultúrneho domu 9
8. Nákup nových autobusových zastávok v centre obce 10
9. Oprava miestnych komunikácií 58
10. Opravy a nátery striech na obecných budovách 15
11. Prístrešok pri dome smútku na Dubkovej 27
12. Vybudovanie spoločenskej miestnosti v kultúrnom dome 14

13. ,14.

Oprava školských budov + areál školy 1
Oprava/výmena okien + zateplenie – ZŠ a škola v prírode 2
Oprava pergol – ZŠ 2
Oplotenie Lánerovca 1
Oprava cesty do Lamží 4
Oprava cesty do osady Makýtka 2
Pomoc nevládnym občanom obce 1
Oprava cesty – Olšová 2
Oprava ďalšej časti cesty do Mladoňova 21
Rekonštrukcia WC na cintoríne 1
Úprava/vybudovanie parku pre deti – Dubková 2
Húpačky + preliezky pre deti 1
Obnova vozového parku – traktor, radlica 2
Obnovenie prevádzky kina 1
Obnovenie prevádzky obecnej knižnice 1
Odvoz komunálneho odpadu z Lamží 1
Elektroinštalácia v kultúrnom dome 1
Dobudovanie a spustenie kanalizácie – Dubková 2
Vývoz TKO 2x/mesiac 1
Prerobenie priestorov nad kultúrnym domom a v dome služieb na byty 1
Zrušiť kontajner na Lánerovci 1
Vyčistenie potokov v jednotlivých osadách 1
Hrob Kýčerského 1
Cintorín Lazy – oplotenie a lavičky 1
Cintorín Dubková – oplotenie a lavičky 1

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2014

      Na rok 2014 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

január 2014                         Stolnotenisový turnaj

24.1.2014                             Obecný bál

1.3. 2014                              Fašiangový sprievod

13. 4. 2014                           Výstava remesiel a Veľkonočných výrobkov

30.4.2013                             Stavanie mája

11.5.2014                             Deň matiek

7.6. 2014                             Výstava k akad. maliarke Želmíre Duchajovej

5.7.2014                              Cyril a Metod , stretnutie ľudí dobrej vôle - Kohútka

27.7.2014                            Hasičská súťaž Dubková

29.8.2014                            Oslavy SNP

30.8.2014                            Mladoňovská dvadsaťpäťka

18.10.2014                          Trh s poľnohospodárskymi prebytkami (nová akcia)

13.9.2014                            Gulášmajster

12.10.2014                          Deň dôchodcov

30.11 2014                          Kýčerského spievanky

6.12.2014                            Mikuláš s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

ZBER STARÝCH ÁUT A AUTOVRAKOV

 

 

Obecný úrad v Lazoch pod Makytou zabezpečuje sprostredkovanie služby

 

ZBER STARÝCH ÁUT AUTOVRAKOV

 

 

 

 

V prípade, že máte staré vozidlo na vyradenie, alebo starý vrak auta, obecný úrad Vám bezplatne zabezpečí jeho odvoz. Pri odovzdaní starého vozidla dostane občan potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa zákona o odpadoch, na základe ktorého príslušný dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie.

Potrebu odvozu nahláste na Obecný úrad v Lazoch pod Makytou, ktorý odvoz takéhoto vozidla, alebo autovraku sprostredkuje.
 

  


 

UPOZORNENIE OBVODNÉHO POZEMKOVÉHO ÚRADU KU KOSENIU TRÁVNATÝCH PLÔCH

 

 

 


 

AKO NAKLADÁME S ODPADMI

1.  Obecný úrad zabezpečil v obci osadenie nových kontajnerov na textil, obuv a hračky. Jeden kontajner je na Lánerovci . Majiteľom kontajnerov je podnikateľ, ktorý uvedené veci následne triedi, nepoškodené časti čistí a dáva do second-handov a na charitu a nepoužiteľné časti dáva na priemyselné spracovanie na izolácie. Pre nás je však najdôležitejšie, že sa tým zároveň zníži množstvo odpadov, ktoré vyvážame na skládku.

 

2.  Obecný úrad rozšíril zber separovaného odpadu aj o kompozitné obaly, takzvané Tetra- packy. Ide o nápojové kartónové obaly , papierové krabice od džúsov, ovocných štiav, mlieka, vína a podobne. Uvedené obaly môžete dávať do vriec spoločne s plastovými obalmi a naši pracovníci tieto potom vytriedia. Po novom do týchto viec môžete vkladať aj plechovky od nápojov.

 

3.  Za účelom znižovania nákladov na likvidáciu odpadov obecný úrad zabezpečil lis na odpady na ktorom lisujeme vyzbierané plasty, ktoré budeme potom môcť predať. Keďže sa nám lisovanie odpadov osvedčilo, zabezpečili sme väčší lis, ktorý nám umožní lisovať väčšie množstvo odpadov. Namiesto platenia za odvoz týchto plastov teraz za tieto pár eur ešte dostaneme.


4.  Na budove obecného úradu pribudol zelený kôš na vybité batérie z rôznych malých elektrospotrebičov. Do tohto koša teda môžete vhodiť rôzne vybité batérie, monočlánky a podobne, ktoré nepatria do komunálneho odpadu a tým aj šetriť naše životné prostredie.


5.  Každý občan, ktorý má vyseparovaný aj iný odpad ako plasty (sklo, textil, elektroodpad) môže tento vložiť do igelitového vreca a pri odvoze plastov vyložiť pred dom a naši pracovníci toto vrece vezmú pri odvoze plastov. Tak isto ak sa potrebujete zbaviť starého televízora, chladničky, práčky a pod. Každý ušetrený, alebo vyseparovaný kilogram odpadov nám znižuje náklady na odpady na ktoré sa všetci skladáme.
   


 

STANOVISKO K ŽIADOSTIAM O ODPUSTENIE ALEBO ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

 


       Na základe mnohých  žiadostí o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obecný úrad v Lazoch pod Makytou oznamuje všetkým občanom s trvalým pobytom v našej obci, ako aj ostatným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Lazy pod Makytou a Dubková, že uvedený poplatok je vyberaný obcami na celom území SR na základe zákona 584/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vyberanie tohto poplatku sa neviaže na množstvo vyvezeného odpadu jednotlivým platiteľom, ale existeniu trvalého pobytu v obci, alebo na samotné vlastníctvo nehnuteľnosti.
      Z uvedeného dôvodu v zmysle zákona nie je možné tento poplatok odpustiť .
 

 

 

 

  


 

ROZHODNUTIE FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR K POPLATKU ZA ODPADY

 Zverejňujeme jedno z rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR o odvolaní proti Rozhodnutiu Obce Lazy pod Makytou, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z uvedeného vyplýva, že Obec Lazy pod Makytou postupuje pri vyrubovaní tohto poplatku podľa zákona. 


 

webygroup

dnes je: 30.9.2014

meniny má: Jarolím

Vývoz plastov.

Vývoz plastov v našej obci za september bude 2. 10 a 3.10.2014 t.j. vo štvrtok a v piatok.

Vývoz TDO

Vývoz TDO v našej obci v oktobri bude 7.10.2014 a 8.10.2014 a 29.10.2014 a 30.10.2014.
Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

751042

Úvodná stránka