Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Popis systému nakladania s odpadmi

Popis systému nakladania s odpadmi

 

 TRIEDIME ODPADY S NATUR –PACKom!

Nový zákon o odpadoch od 1.7.2016 mení podmienky triedeného zberu odpadu v obciach. Vytvára sa nová spolupráca troch partnerov, kde samospráva nastavuje systém triedeného zberu v  našej obci, triedený zber realizuje zberová spoločnosť a financuje to organizácia zodpovednosti výrobcov /OZV/ pre odpady z obalov  (napr. fólie, plastové tašky, plechovky, PET fľaše) a neobalových výrobkov  (napr. noviny, plastový riad a hračky, poháre).

Našou zazmluvnenou OZV je NATUR –PACK, a.s. , ktorá zabezpečí fungovanie triedeného zberu papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov (napr. Tetrapak) v rovnakom rozsahu ako to funguje aktuálne. Od roku 2017 sa bude systém nastavovať tak, aby bol efektívny nielen vzhľadom na donáškovú vzdialenosť, ale najmä aby spĺňal legislatívou  stanovené štandardy zberu – t. j. aby obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na realizáciu triedeného zberu.

V súčasnosti pripravujeme vyhlásenie výberového konania na zberovú spoločnosť, ktorá nám tieto odpady bude zberať a vyvážať. Po zazamluvnení víťaznej zberovej spoločnosti bude systém plne funkčný aj s prevádzkou zberného dvora.

Hlavnou motiváciou pre obyvateľov našej obce v dlhodobom horizonte by mal byť fakt, že čím viac odpadu vytriedia, tým menej sa dostane do zmesového komunálneho odpadu. Keďže triedený zber je vo farebných kontajneroch/vreciach „zdarma“, mali by to obyvatelia využiť v čo najväčšom rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku za odpady, ktoré platia obci.  

Cieľom nového zákona o odpadoch je zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku. Voči Európskej únii sme sa totiž zaviazali do roku 2020 dosiahnuť úroveň 50 % recyklácie vytriedeného komunálneho odpadu, podľa posledných dostupných štatistík sme na úrovni 6%  (http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102895/ ).

Okrem zabezpečenia efektívneho systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu má OZV  NATUR-PACK, a.s. zodpovednosť aj za informovanie a vzdelávanie verejnosti. NATUR-PACK má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a je partnerom viacerých unikátnych vzdelávacích projektov a programov.

Pri práci so školami a našou obcou budeme mať k dispozícii:

Vzdelávací cyklus vo forme plagátov pre školy a obecné vývesné plochy

Vzdelávací cyklus vo forme rozhlasového vysielania pre školské rozhlasy a obecné rozhlasy

Naši žiaci sa môžu zapájať do súťaží s tematikou triedeného odpadu a ochrany životného prostredia počas školského roka, ktoré bude NATUR-PACK vyhlasovať od septembra 2016 prostredníctvom facebookovej stránky (https://www.facebook.com/naturpack.sk/) a youtube kanála (https://www.youtube.com/user/videonaturpack).

Víťazné triedy získajú zaujímavé ceny, okrem iného napríklad zážitkové vzdelávanie o triedení a recyklácii odpadov

 

Príklady využitia recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu:

Papier – je možné recyklovať 5 - 8 krát, následne je možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť približne 17 stromov. Papier možno opätovne využiť na výrobu recyklovaného papiera, alebo iných produktov ako sú kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod.

Plasty – plasty majú pri recyklácii viacero obmedzení, avšak mnohé z nich je možné efektívne a opakovane recyklovať. Medzi najčastejšie druhy plastového odpadu patria PET fľaše. Z nich sa vyrába drť tzv. praná vločka, ktorá sa používa na výrobu mnohých plastových výrobkov (obklady, prímesi do stavebných materiálov a pod.), ale aj vlákna na výrobu rozmanitých odevov (z 30 PET fliaš sa dá vyrobiť 1 fleecová bunda), ale opätovne sa z nich dajú v procese recyklácie vyrobiť nové PET fľaše.

Kovy – kovy patria medzi výborne recyklovateľné materiály. Medzi často používané kovy aj pre oblasť obalov patrí hliník. Z neho sa dajú v procese recyklácie opätovne vyrábať konzervy, fólie, plechovky, obaly pre cukrovinky a pod. Recykláciou kovov je možné ušetriť čoraz vzácnejšie prírodné zdroje a tiež množstvo energie na ťažbu primárnej suroviny

Sklo – sklo je výborné recyklovateľným materiálom. Sklenené obaly (fľaše a pod.) možno (pokiaľ sa nepoškodia opätovne používať až 75x. Po poškodení je zase možné ich už ako odpad opätovne spracovať na výrobu ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov zo skla (napr. akvárium a pod.)

Nápojové kartóny (správny názov znie viacvrstvové kombinované materiály - napríklad obaly Tetrapak) je možné recyklovať, hoci ide o technologicky náročný proces, pri ktorom sa oddeľujú jednotlivé zložky (papier, plast a kov). Z nápojových kartónov sa vyrábajú napríklad odolné dosky, stavebná izolácia, palety, obaly na vajíčka a mnoho iných výrobkov.

 

Príklady obdobia rozkladu vybraných druhov komunálneho odpadu:

Biologicky rozložiteľný materiál z domácností sa prírode rozkladá niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov. Ak však v prírode vyhadzujeme sklenený, plastový odpad, alebo rôzne elektroodpady, pretrvávajú v prírode stovky až tisícky rokov a sú potenciálnym zdrojom vážneho znečistenia životného prostredia.

 

Ďalšie informácie:

1.  Obecný úrad zabezpečil v obci osadenie nových kontajnerov na textil, obuv a hračky. Jeden kontajner je na Lánerovci . Majiteľom kontajnerov je podnikateľ, ktorý uvedené veci následne triedi, nepoškodené časti čistí a dáva do second-handov a na charitu a nepoužiteľné časti dáva na priemyselné spracovanie na izolácie. Pre nás je však najdôležitejšie, že sa tým zároveň zníži množstvo odpadov, ktoré vyvážame na skládku.

2.  Obecný úrad rozšíril zber separovaného odpadu aj o kompozitné obaly, takzvané Tetra- packy. Ide o nápojové kartónové obaly , papierové krabice od džúsov, ovocných štiav, mlieka, vína a podobne. Uvedené obaly môžete dávať do vriec spoločne s plastovými obalmi a naši pracovníci tieto potom vytriedia. Po novom do týchto viec môžete vkladať aj plechovky od nápojov.

3.  Na budove obecného úradu pribudol zelený kôš na vybité batérie z rôznych malých elektrospotrebičov. Do tohto koša teda môžete vhodiť rôzne vybité batérie, monočlánky a podobne, ktoré nepatria do komunálneho odpadu a tým aj šetriť naše životné prostredie.

4.  Každý občan, ktorý má vyseparovaný aj iný odpad ako plasty (sklo, textil, elektroodpad) môže tento vložiť do igelitového vreca a pri odvoze plastov vyložiť pred dom a naši pracovníci toto vrece vezmú pri odvoze plastov. Tak isto ak sa potrebujete zbaviť starého televízora, chladničky, práčky a pod. Každý ušetrený, alebo vyseparovaný kilogram odpadov nám znižuje náklady na odpady na ktoré sa všetci skladáme.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka