Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prírodná rezervácia Čertov

 

 

NIE KAŽDÝ VIE, ŽE TU MÁME PRÍRODNÚ REZERVÁCIU!

 

ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU  ČERTOV

 

                  

 identifikačný kód územia: SKUEV0102              KRAJ: Trenčín                                     
 
 Nadmorská výška: 600 - 804 m n.m                  Okres: Púchov                                     
 
 Rozloha: 406,07 ha lesa                                   Katastrálne územie: Lazy pod Makytou 

 

PRÍRODNÉ POMERY:

 
Územie nazvané podľa Prírodnej rezervácie Čertov sa nachádza v orografickom celku Javorníky. Patrí k západnému úseku Magurského flyša ačianskej jednotky. Tvorené je zlínskymi vrstvami s prevahou glaukonitických pieskovcov a ílovcov, čiastočne vápnitými. V ich nadloží sa nachádzajú kvartérne, prevažne hlinité a kamenito-hlinité svahové sedimenty. Geologická stavba územia ovplyvnila jeho hydrogeologické pomery, z dôvodu rozdielnej priepustnosti hornín sa v území nevytvárajú väčšie akumulácie podzemných vôd.
Lesné spoločenstvá majú charakter zmiešaných lesov, najmä kvetnatých jedľobučín s vyšším zastúpením jedle na rozhraní medzi horským a podhorským stupňom. Tvoria jadro územia s prírodnou rezerváciou. V pripájaných lesných komplexoch je zaujímavý kamenitý hrebeň, miestami so skalnými hranami a stenami s výskytom javorov a jarabín (fragmenty biotopov lipových javorín). Dopĺňajú ich lesné prameniská, v okrajových častiach potoky s jelšami a vŕbami a malé lúčno-pasienkové enklávy.

Lesné porasty sú zároveň biotopmi ohrozených druhov živočíchov európskeho významu. Z veľkých šeliem sa v území vyskytuje medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.


Významné floristické hodnoty:

Prilbica žltá, cesnak medvedí, repíček repíkový, ľaľia zlatohlavá,, na prameniskách ostrica oddialená, slezinovka striedavolistá, popolavec kučeravý, na nelesných prelukách vstavačovec Fuchsov a vemenník dvojlistý.

 

 

Významné faunistické hodnoty:

Medveď hnedý, rys ostrovid, mačka divá, jastrab lesný, jastrab krahulec, bocian čierny, dulovnica menšia, salamandra škvrnirá, piskor lesný, užovka hladká.

 

 

OCHRANA ÚZEMIA
Zákonná ochrana bola územiu poskytnutá v roku 1984 vyhlásením Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Územie európskeho významu sa nachádza v Javorníkoch a je nazvané podľa rovnomennej Prírodnej rezervácie Čertov, ktorá bola vyhlásená 23.03.1993 vyhláškou MŽP SR č. 83/1993 Z. z. s výmerou 84,62 ha.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka