Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

Obec Lazy pod Makytou je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Lazy pod Makytou
Sídlo: Lazy pod Makytou č. 157, 020 55
Štatutárny zástupca: JUDr. Ján Mičic, starosta
E-mail: starosta@lazypodmakytou.sk
Telefón: +421 42 4691941
 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 2801649001/5600
IČO: 00317446
DIČ: 2020615586

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Obec Lazy pod Makytou v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie  a podľa VZN č. 5/2011, ktorým sa ustanovuje postup na verejné obstarávanie tovarov a služieb podlimitných a podprahových zákaziek s nízkou hodnotou. 

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
zákazky podlimitné, zverejňované na webstránke Obce Lazy pod Makytou, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

 

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

verejná súťaž
užšia súťaž
rokovacie konanie
súťažný dialóg
 

 

Verejný obtarávateľ a obstarávateľ sú do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 oprávnení splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa  uverejňujú v profile, uverejnením na ich webovom sídle (§ 155m/8)

 

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka