Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 7/2011 o zimnej údržbe pozemných komunikácií v obci Lazy pod Makytou

Schválené: 10.11.2011

Vyhlásené: 11.11.2011

Účinnosť: 26.11.2011

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 7/2011
o zimnej údržbe pozemných komunikácií v obci Lazy pod Makytou

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
obce Lazy pod Makytou č. 7/2011 o zimnej údržbe pozemných komunikácií v obci Lazy pod Makytou

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 4 ods. 3, písm. f), § 6, § 11 ods. 4 písm. a) a g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 2, § 3d ods. 5 písm. d), a § 9 zák. č. 135/1961 Zb. Zákona o cestných komunikáciách (cestný zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou:
čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky vykonávania zimnej údržby pozemných komunikácií v obci Lazy pod Makytou

čl. 2
Cesty
Zimnú údržbu cesty III/04912 vedúcu obcou Lazy pod Makytou zabezpečuje ako správca Trenčiansky samosprávny kraj.
čl. 3
Miestne komunikácie
(1) Miestnymi komunikáciami v obci Lazy pod Makytou sú pozemné komunikácie uvedené v Technickej evidencii pozemných komunikácií v obci Lazy pod Makytou schválenej Obecným zastupiteľstvom v Lazoch pod Makytou.

(2) Obec Lazy pod Makytou zabezpečuje zimnú údržbu všetkých miestnych komunikácií uvedených v Technickej evidencii pozemných komunikácií v obci Lazy pod Makytou

čl. 4
Účelové komunikácie
(1) Účelovými komunikáciami v obci sú pozemné komunikácie, ktoré nie sú uvedené v Technickej evidencii pozemných komunikácií v obci Lazy pod Makytou ako cesty, alebo miestne komunikácie

(2) Obec Lazy pod Makytou vykonáva zimnú údržbu tých účelových komunikácií v katastri obce Lazy pod Makytou, ktoré vedú k trvale obývaným nehnuteľnostiam v ktorých je evidovaný trvalý pobyt.

(3) Zimnú údržbu ostatných účelových komunikácií vykonáva obec Lazy pod Makytou za úplatu na základe objednávky.
čl. 5
Parkoviská
Obecný úrad vykonáva zimnú údržbu obecných parkovísk uvedených v Technickej evidencii pozemných komunikácií v obci Lazy pod Makytou ako obecné parkoviská.

čl. 6
Zimná údržba ostatných plôch
Ostatné plochy ako napríklad súkromné parkoviská, komunikácie, dvory, priestor medzi pozemnou komunikáciou a bránou, alebo dvorom a podobne vykonáva obec Lazy pod Makytou len za úplatu na základe objednávky.

čl. 7
Obmedzenia výkonu zimnej údržby
Obec Lazy pod Makytou vykonáva zimnú údržbu pozemných komunikácií len tam, kde je možné sa dostať s traktorom s radlicou, kde je miesto kam môže odhrnutý materiál odhrnuť a uskladniť a kde je to pre traktor a vodiča bezpečné. O týchto miestach rozhoduje vodič traktora.

 


čl. 8
Poplatky na vykonávanie zimnej údržby za úplatu na základe objednávky
(1) Sadzba za vykonávanie zimnej údržby za úplatu na základe objednávky je stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva v Lazoch pod Makytou, ktorým sú stanovené poplatky za užívanie obecného majetku a poskytované služby ako za práce traktorom.

čl. 9
Oprávnenia starostu obce
V záujme operatívneho riadenia zimnej údržby pozemných komunikácií, ako aj s prihliadnutím na sociálne aspekty dopadov tohto všeobecne záväzného nariadenia je starosta obce oprávnený udeliť výnimku z ustanovení č. 2, čl. 4 ods. 3, čl. 6 a čl. 8 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 26.11.2011.starosta obce
JUDr. Ján Mičic

 

 

 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka