Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou pre školský rok 2013/2014 podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

Schválené: 28.6.2012

Vyhlásené: 29.6.2012

Účinnosť: 1.9.2012

 

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 2/2012
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou pre školský rok 2013/2014
podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

 

 

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 28.6.2012 uznesením č.31

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 13.6.2012 do 28.6.2012

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 29.6.2012 a zvesené dňa 13.7.2012

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.9.2012
Obecné zastupiteľstvo Lazy pod Makytou podľa § 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou (ďalej len VZN) o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou v Lazoch pod Makytou (ďalej len „škola“) podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní .


Čl. 1

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

1) Zápis detí v Lazoch pod Makytou sa koná pre školský rok 2013/2014 v škole sa uskutoční dňa 24. 01. 2013 v čase od 11.30 hod. do 16.30 hod.
2) Miestom zápisu je kancelária riaditeľa školy, alebo iná miestnosť určená riaditeľom školy v budove školy
3) pri zápise dieťaťa vyžaduje škola osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.


Článok 6
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2012.

 

starosta obce

JUDr. Ján Mičic
 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka