Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

 

 

 

OBEC

 LAZY POD MAKYTOU

                                020 55 Lazy pod Makytou č. 157

č.p. OLM-S2018/94/3586                                                   v Lazoch pod Makytou dňa 27.8.2018

 

U p o v e d o m e n i e

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods.3

zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 v znení neskorších predpisov

 

     Žiadateľ Stanislav Benkovič, bytom Plavecký Štvrtok 102 požiadal podaním doručeným na Obecný úrad v Lazoch pod Makytou dňa 27.8.2018 o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2  ks dreviny  druhu smrek  rastúce  na  pozemku  p. č. KN-C-973 a 970/6 v  k. ú. Lazy pod Makytou. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

     Obec Lazy pod Makytou  ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a) a § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ Vás v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších noviel

                                             

                                                             upovedomuje

 

o začatí  konania  vo  veci žiadosti Stanislava Benkoviča o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona  na výrub vyššie uvedenej  dreviny. 

     Súčasne tunajší úrad v zmysle § 21 ods. 1 zákona  SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších noviel nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň :

   

   10.9.2018  (pondelok)  o 08.30 hod. so stretnutím  na Obecnom úrade v Lazoch pod Makytou.   

                    

     Ak  sa   niektorý  účastník  konania nechá v  konaní zastupovať  jeho zástupca  predloží  písomné plnomocenstvo.

 

 

     JUDr. Ján Mičic

 

      starosta obce

 

 

Doručuje sa :

1)  žiadateľ

        

    


 

  • Piatok1-12graphic-icon
  • Sobota-2-9graphic-icon
  • Nedeľa-1-11graphic-icon

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka